februar 21

Utbrudd av salmonellasmitte

Folkehelseinstituttet har oppdaget et sykdomsutbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Agbeni.

Ikke Østfold

Så langt er det påvist smitte hos ni personee i fem forskjellige fylker. Så langt ikke Østfold ut fra rapportene.

Etterforsker

Folkehelseinstituttet har startet etterforsking av utbruddet sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet opplyser FHI i en melding.

Prøver fra pasientene er tatt i januar og begynnelsen av februar. Pasientane er i alderen fra to til 91 år. Det er fem menn og fire kvinner, og de er bosatte i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder. Det er påvist bakteriar med lik DNA-profil hos alle de ni personane.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det blir gjennomført intervju med pasientene, og det blir tatt prøvar av mat og matrester for om mulig å finne smittekilden.

Komplisert

– Etterforskingsarbeid kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si om dette er et avgrensa utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Symptom på salmonellose

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. De vanlegaste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuell feber.

Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlige. Hvert år blir det meldt mellom 900 – 1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste pasientene er smitta i utlandet.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet