februar 22

Har fått 730 000 kroner fra ExtraStiftelsen

Jon-Richard Haugen, fungerende generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og Eli Drivdal, fagsjef for forskning i ExtraStiftelsen, overrasket Enrico Callegari med midler til forskningen.

Har fått 730 000 kroner fra ExtraStiftelsen

Mange eldre på sykehjem får for mye medisiner. Med sin forskning håper overlege Enrico Callegari å bidra til at forbruket går ned. Nå har forskningsprosjektet hans fått støtte av ExtraStiftelsen opplyser sykehuset på sine nettsider.

  • Jeg er veldig glad for at ExtraStiftelsen ser verdien i vår forskning. Dette er en stor annerkjennelse, sier Enrico Callegari, overlege i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold.

730 000

Callegaris forskningsprosjekt «Psykofarmakabruk i sykehjem» har mottatt 730 000 kroner fra ExtraStiftelsen for 2019. I tillegg vil stiftelsen bidra med midler de neste to årene. Institusjoner som sykehus, har ikke mulighet til å søke om slike midler. For å komme i betraktning, må søknaden støttes av en organisasjon.

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen mener prosjektet er så viktig at de har stilt seg bak min søknad om midler. Det er jeg svært takknemlig for, sier Callegari.

Sårbar gruppe

Bruk av psykofarmaka, som er en felles betegnelse for medikamenter mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende, er svært utbredt blant beboere i norske sykehjem.

  • Nesten halvparten av sykehjemsbeboere i Norge får potensielt ikke-hensiktsmessige medikamenter. Blant slike medikamenter representerer psykofarmaka en stor andel. Det er ikke uvanlig av pasienter med demens blir behandlet med psykofarmaka ved atferds- og psykologiske symptomer. Eldre med demens er en spesielt sårbar gruppe som ikke bør få forskrevet slike medikamenter unntatt når det er strengt nødvendig, og kun i korte perioder, sier han.

Stort engasjement

Callegari arbeider nå med en doktorgrad for å kartlegge bruken av disse medikamentene i sykehjem, og virkningen de har når de brukes over tid. Han vil også undersøke om opplæring av helsepersonell i sykehjemmene vil bidra til å minske forbruket.

  • 17 sykehjem i små og store kommuner i Østfold skal være med i studien, og per i dag har 14 av dem startet med prosjektet.  Jeg er imponert over hvor engasjerte medarbeiderne i sykehjemmene er, og innsatsen de legger ned, sier han.

Det samme gjelder sykehjemsbeboere og deres pårørende.

  • Vi har allerede inkludert mer enn 200 sykehjemsbeboere i studien, og jeg har tett kontakt med både dem og deres pårørende, sier han. 

Mange bivirkninger

Arbeidet med å kartlegge bruken og varigheten av medisinering i Østfold, er tidkrevende, men viktig å følge overlegen. Han håper at forskningsarbeidet vil bidra til at flere eldre får en bedret livskvalitet.

Aktuell link | sykehuset Østfold | foto via sykehuset Østfold