februar 27

Nye tiltak for å redusere passkøene. SMS..

  • I løpet av 2020 vil vi sende SMS-varsling til de som må fornøye passet sitt – i god tid før det går ut. På den måten ønsker vi å fordele utstedelsen av pass jevnt utover året. Det sa politidirektør Håkon Skulstad i et møte med justisminister Tor Mikkel Wara.

Køer

Det er passkøer på Østlandet, og politiet jobber med å løse situasjonen. Nå utvides passbestillingen på nett, slik at du kan bestille time hele 90 dager i forveien.

Utfordringene med passkøer er konsentrert om østlandsområdet, det vil si de tre politidistriktene Oslo, Øst og Sør-Øst. Pågangen er større enn politiet har vært forberedt på.

  • Utvidelsen av mulighetene for å bestille time på nett til 90 dager i forveien gjelder disse tre politidistriktene. Dette er på plass noen steder allerede og innføres over hele Østlandet i løpet av kort tid, sier fungerende avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Ole B. Sæverud.

Oslo politidistrikt har allerede 60 dagers horisont for timebestilling mens Øst og Sør-Øst politidistrikter nå øker fra dagens 30 dager til 90 dager. Dette betyr at de som ikke har det veldig travelt med å få et nytt pass kan sikre seg en time lengre fram i tid. Fra timen på passkontoret tar det normalt 10 arbeidsdager før du får passet ditt. Du kan velge om du vil ha passet sendt hjem til deg i posten, eller om du vil hente passet hos politiet.

  • Vi mener det er et godt grep å utvide likt på hele Østlandet. Det gjør det enklere for de som trenger nytt pass, og det skaper jevnere pågang og mer forutsigbarhet for oss som skal ta imot pass-søknadene, sier Sæverud.

Flere årsaker til problemene

Årsakene til passkøene er sammensatt og varierer mellom distriktene. Noen felles forklaringer er at det er vanlig med pågang på passkontorene knyttet til skolens ferier. Den største pågangen er i forkant av sommerferien, men politiet har oppfordret folk om å søke om pass på de normalt roligste tidene, det vil si vinter og høst.

  • Det virker som at mange følger den oppfordringen og at flere har benyttet vinterferien til å besøke passkontoret, sier Sæverud. Politiet tror også at pågangen ved passkontoret øker når mediene skriver om stor etterspørsel etter passtimer på Østlandet.
  • Det er helt naturlig at det skjer, men det øker pågangen hos oss. Når vi nå utvider til 90 dager håper jeg vi får løst opp i dette, sier Sæverud.

Det er ikke tekniske utfordringer som er problemet, og problemet er heller ikke knyttet til nedleggelser av passkontorer.

  • Ved enkelte kontorer kan ombygging og opplæring i forbindelse med nye kvalitetskrav ha en viss innvirkning, men dette er ikke en vesentlig forklaringsfaktor for situasjonen slik den er nå, sier Sæverud.

Pågangen for passbestilling øker i forkant av skolens ferier og avtar deretter kraftig 2018-tall

Flere tiltak for å avhjelpe situasjonen

Politiet gjør iverksetter også andre tiltak for å avhjelpe situasjonen på kortere og lengre sikt.

Kort sikt:

Oslo politidistrikt vil utvide åpningstidene på ettermiddagene, og holde lørdagsåpent. Tilsvarende tiltak settes også inn ved flere andre passkontorer på Østlandet.For å hindre frafall vil vi justere sms-varslingen til de som har bestilt time. Nær ti prosent av pass-søkerne møter ikke opp til sin bestilte time.

Lengre sikt:

Oslo politidistrikt får flere nye medarbeidere i disse dager, og om kort tid vil de ha fått opplæring og kan være med på å styrke kapasiteten. Politidistriktene er også tilført midler for å styrke bemanningen i passtjenesten.I løpet av 2019 skal vi slutte med drop-in timer, og alle landets passkontorer skal ha timebestilling. Dette vil gi bedre forutsigbarhet for befolkningen og bedre utnyttelse av ressursene for politiet.

Her er noen råd til deg som vil søke om pass

Følg med på politiet.no. Vi oppdaterer systemet hver fredag og legger løpende ut ledige timer for ukene fremover. Hovedvekten av oppdateringene skjer på fredager.

Sjekk passets gyldighet for hele reisefølget før du bestiller en utenlandsreise. Det er mulig å søke om nytt pass allerede ett år før passets utløpsdato.

Det er minst pågang i etterkant av skolens ferier og frem til det nærmer seg neste ferietid. Vi oppfordrer om å planlegge for passbestilling i lavsesong.