februar 28

Medietilsynet ønsker innspill på om lokalradio skal fortsette på FM

Medietilsynet ønsker innspill på FM-konsesjonene til lokalradioene innen 22. mars. Foto Medietilsynet.

Medietilsynet ønsker innspill på om lokalradio skal fortsette på FM

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere om lokalradioene sine FM-konsesjoner skal forlenges etter 2021. Medietilsynet ønsker innspill til utredning innen 22.mars opplyser tilsynet i en melding.

Da Stortinget vedtok å digitalisere radioen, det vil si gå fra FM til DAB, fikk de fleste på FM forlenget konsesjonene sine ut 2021. Nå har arbeidet med å vurdere om lokalradio skal få fortsette på FM begynt.

Bred kartlegging av lokalradioene

Medietilsynet ønsker spesielt innspill på disse spørsmålene:

  • Bør lokalradio få anledning til å fortsette på FM etter 2021?
  • Hbor lenge bør lokalradio eventuelt få mulighet til å fortsette på FM?

  • På hvilke vilkår bør lokalradio eventuelt få anledning til å fortsette på FM?

Status

For å kunne vurdere om lokalradioene skal få forlenget konsesjonene, skal Medietilsynet blant anna kartlegge status og hinder for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiv og økonomien i lokalradiobransjen.

– Vi skal også vurdere om det bør gjøres endringer i regelverket for lokalkringkasting, og om det bør legges til vilkår i konsesjonen dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM, seier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten.

Spørreundersøkelse

For å få er best mulig vedtaksgrunnlag vil Medietilsynet i tillegg sende ut en spørreundersøkelse til alle lokalradioer på FM.