mars 01

NAV snur: Viderefører ordningen med støtte til komfyrvakt

NAV har lyttet til kritikken og argumentene fra brannvesenet om å ta ut komfyrvakt av etatens portefølje av hjelpemidler fra 16. mai 2019, og har etter en ny vurdering besluttet å videreføre ordningen. Det opplyser NAV i en ny artikkel.

Beslutningen er tatt etter at NAV har vært i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å få mer informasjon om situasjonen på området.

– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år. Vi ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten for en langt større gruppe enn de som faller inn under vårt ansvarsområde, og på et tidspunkt vil nok komfyrvakt ikke lenger kunne ansees som et teknisk hjelpemiddel i folketrygdens forstand. Vi ser behovet for at det sees nærmere på hvilke tiltak som kan brukes for å bedre brannsikkerheten i befolkningen. Vi vil derfor fortsette dialogen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om dette, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i NAV.

Det er kommunene som har ansvaret for å installere dette utstyret. NAV vil i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sikre at rutinene for installasjon er gode nok.

NAV er til enhver tid pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen.

Bakgrunnen for NAVs opprinnelige vurdering er at det fra 2010 er krav om installasjon av komfyrvakt i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering i elektriske anlegg, og at det i dag er vanlig å anskaffe komfyrvakter selv.