mars 04

Droner effektiviserer arbeidet

Statens vegvesen tar i bruk droner både til bruinspeksjoner, fotografering (ortofoto) og geodatainnsamling. En jobb som tidligere tok flere dager, kan nå gjøres unna på minutter skriver Vegnett i en ny artikkel.

| via Vegnett

Geomatikkseksjonen i Statens vegvesen har i forbindelse med byggingen av ei ny bru tatt i bruk to droner for produksjon av høyoppløselige ortofoto og produksjon av terrengmodeller ved hjelp av fotogrammetri. I Trondheim har de for første gang benyttet droner knyttet opp mot programvare med kunstig intelligens i forbindelse med bruinspeksjoner. Målet er at stadig større deler av bruinspeksjonen skal kunne foregå helautomatisk.

Sikrer dokumentasjon i anleggsperioden

– Kvalitet og nøyaktighet har stått sentralt i hele utviklingsfasen, og nå er vi i stand til å levere data som vi kan stole på og bruke som dokumentasjon og til landmålingsformål, sier kontorleder Einar Gladhaug i Statens vegvesen.

Testprosjektet i Vegvesenet har vært knyttet til bygging av Ny Hellefoss bru på fylkesveg 251 i Etnedal i Oppland. Der har dronepilotene laget ortofoto to ganger i måneden for å sikre dokumentasjon i anleggsperioden. Selve flyvningen tar ca. 14 minutter å gjennomføre på hele anlegget, og da kartlegges et areal som er om lag 180 dekar (180.000 m²) stort.

– Før vi fikk dronene, ville denne jobben tatt flere dager å gjennomføre med tradisjonelt landmålerutstyr, og vi slår to fluer i en smekk ved at bildene vi tar også brukes til å fremstille terrengmodeller og annen datainnsamling, sier Gladhaug.

Gir god dokumentasjon og HMS-gevinst

– Vi ser på høyoppløselige ortofoto før, under og etter et byggeprosjekt som viktig dokumentasjon på hva som har skjedd i byggefasen, fortsetter Gladhaug. I tillegg får de som prosjekterer et ekstra verktøy i kvalitetssikringa. Vi ser ofte at de arbeidskrevende tvistesakene rundt sluttoppgjør, som noen ganger går til retten, mangler dokumentasjon på enten utført arbeid eller ikke utført arbeid. Ortofotoene våre er objektive, svært detaljerte og kostnadseffektive både i produksjon og som et ledd i å dokumentere mengder.

– Dronene gir oss også en betydelig HMS-gevinst. Nå slipper vi å oppholde oss på steder som kan være risikable, eksempelvis i anleggsområder og ved trafikkert veg, sier Gladhaug.

Bedre og billigere bruinspeksjoner

Droner til bruk ved bruinspeksjoner er testet ut flere steder i landet. I Trøndelag skjedde det nylig for første gang da det ble gjennomført en visuell inspeksjon av Elgeseter bru i Trondheim.

– Dersom vi kan få visuelle inspeksjoner der droner både kommer seg fysisk nærmere brua enn oss, uten bruk av kostbart klatreutstyr eller brulift, og også kan inspisere bildene for oss – har vi kommet veldig langt i å gjøre bruinspeksjoner både billigere og bedre , sier avdelingsingeniør Peter Skjerstad i Statens vegvesen.

Han forteller at Vegvesenet samarbeider med selskapet Airsens på Steinkjer, og sammen arbeider de med å utvikle ny programvare som skal gi droneinspeksjoner av bruer et løft. Etter hvert skal stadig større deler av inspeksjonen kunne foregå helautomatisk.

Med bruk av droner vil vi derfor få langt bedre kvalitet på bildene.

Her kan du lese mer om prosjektet / Vegnett