mars 06

Rekordmange lærere har søkt videreutdanning

Over 11 000 lærere søkte om videreutdanning i 2019. Det er over 1100 flere søkere enn i 2018.

– Jeg er veldig fornøyd med det rekordhøye søkertallet i år. Når flere lærere får faglig fordypning skaper vi en bedre skole, der kompetente og engasjerte lærere får elevene til å mestre og lære mer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Siden 2014 har over 27 000 lærere fått tilbud om videreutdanning, men fortsatt er det over 25 000 lærere som ikke oppfyller kompetansekravet i matematikk, norsk og engelsk. Det er skoleeierne som har ansvar for at lærere har faglig fordypning i fagene de underviser i og når kompetansekravene innen 2025. I år er det satt av om lag 1,6 milliarder kroner til videreutdanning.

Videreutdanning

– Et av regjeringens viktigste bidrag for å skape en bedre skole for elevene, er den historiske satsingen på videreutdanning. Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise. Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fristen for lærere til å søke gikk ut 1.mars.  Innen 15.mars må skoleeierne godkjenne søknadene fra sine lærere, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene.

– Jeg håper at kommuner, fylkeskommuner og eiere av private skoler godkjenner flest mulig søknader innen fristen, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Jeg er opptatt av at skoleeierne holder trykket oppe for å nå kompetansekravene, sier Sanner.

Tredoblet søkertall i programmering

I fjor ble tilbudet utvidet til å inkludere videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse og programmering. Over 800 lærere har søkt om videreutdanning i programmering i år. Dette er nesten tredoblet, fra 288 søknader i fjor.

– Med de nye lærerplaner fra 2020 blir algoritmisk tenkning, koding og programmering en del av flere fag. Vi ønsker å sikre at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, og at elevene ikke bare bruker teknologien, men lærer å utvikle den. Derfor er jeg veldig glad for at så mange lærere ser hvor viktig det er med mer kompetanse i programmering, sier Sanner.

Videreutdanning i spesialpedagogikk

Tilbud om spesialpedagogikk er nytt i år og ett av fagområdene med flest søknader. 900 lærere ønsker mer kompetanse i spesialpedagogikk, noe som vil bygge opp under regjeringens satsing på tidlig innsats.

– Til høsten skal vi legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats. I arbeidet med melding ser vi at altfor mange barn møter ufaglærte assistenter og at hjelpen kommer for sent når det kommer til spesialundervisning. Slik skal vi ikke ha det. Barn og unge må få tidlig og riktig oppfølging, og flere lærere med fordypning i spesialpedagogikk vil kunne bidra til dette, sier Sanner.

Det er også en økning i antall søkere på videreutdanning for barnehagelærere (1615) og lærerspesialister (674). Sammenlignet med i fjor har over 80 flere barnehagelærere søkt videreutdanning, og over 170 flere har søkt spesialistutdanning i år.

Fakta

• Siden 2014 har rundt 27 000 lærere over hele landet fått tilbud om videreutdanning i ulike fag.

• Innen 2025 må alle skoleeier sørge for at lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen har minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i de samme fagene.

• 11 280 lærere søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars. I fjor søkte 10 147, mens det i 2017 var 9 522 søkere.

• Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2129), etterfulgt av norsk (1640) og engelsk (1613).

• Lærere kan ta videreutdanning i alle skolens fag. Det er i engelsk det er flest lærere som mangler fordypning. Hele fire av ti lærere oppfyller ikke kompetansekravet i engelsk. Det samme gjelder hver fjerde lærer som underviser i matematikk og hver femte lærer som underviser i norsk.

• 25 000 lærere har behov for videreutdanning i matematikk, engelsk og norsk for å nå kompetansekravene. Skoleeierne må godkjenne årets søknader innen 15. mars.

• «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for videreutdanning for lærere og ble videreført i 2015. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Skolelederforbundet står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.