mars 10

Samme trend for abort som for fødsler – tallene går ned

Siden 2008 har det vært en jevn nedgang i aborttallene opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel. Største nedgangen ser man blant de unge. De blir sjeldnere gravide.

Historisk lave

Aborttallene har de siste årene vært historisk lave, og de falt ytterligere i 2018, viser nye tall fra Abortregisteret i Folkehelseinstitutet.

Dette skyldes en markant nedgang i tallet på svangerskap blant kvinner under 25 år. Tall fra både Abortregisteret og Medisinsk fødselsregister viser dessuten en tydelig nedgang i graviditeter blant kvinner under 25 år, både de yngste og de uønskede svangerskapene.

– Ungdomskullene etter 2008 har vært bedre på å unngå uplanlagte svangerskap. Når disse går ned, går både abort- og fødselstallene ned, sier overlege Mette Løkeland i Abortregisteret ved Folkehelseinstuttet.

Nedgang på 50–70 prosent

Det har vært en stadig nedgang i aborttallene siden 2008. Det samme gjelder fødselstallene, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. Tallet på tenåringsgraviditeter har vært lave lenge.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet