mars 11

I dag starter Vegvesenet kontroller av beltebruk i busser over hele landet

– På bussen trenger vi påminnelser. Vi håper busselskapene vil ta i bruk informasjonsmaterialet på skjermer og andre flater de disponerer, sier Lutnæs. Foto: Statens vegvesen

| via Vegnett

Nye kontroller

I dag starter Vegvesenet kontroller av beltebruk i busser over hele landet. Samtidig lanseres ny film opplyser Vegnett i en ny artikkel.

Den nye kampanjefilmen for Belte i buss vil minne om hvor umistelige våre nærmeste er, og hvor livsviktig beltet kan være. Filmen skal vises i sosiale medier og på kino.

Fest noen du er glad i

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Unge i alderen 15-29 år er derfor hovedmålgruppen for Belte i buss-kampanjen.

– I den nye filmen ønsker vi å sette beltet inn i et større perspektiv. Vi ser ulike mennesker som fester beltet på hverandre, og på den måten viser omsorg for dem de har rundt seg, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Vi ønsker å komme så tett på brukssituasjonen som mulig.

Det kan være mange årsaker til at særlig de unge lar være å feste beltet i buss – sosial aksept er en av dem. For noen kan det være viktigere å passe inn, ikke se dum ut, gjøre som «alle de andre».

Men ting er i endring. Færre unge mener nå det er sosialt akseptert å droppe beltet i buss, viser fjorårets kampanjeevaluering. Den nye filmen har som mål nettopp å forsterke denne utviklingen.

Tett på brukssituasjonen

Vegvesenet ønsker å komme så tett på brukssituasjonen som mulig. For det er i bussen det skjer – det er der valget om å feste eller ikke feste beltet, blir tatt.

– I bilen er beltet en godt innarbeidet vane. Om vi en sjelden gang skulle glemme det, sier bilen ifra med irriterende «pling». På bussen trenger vi påminnelser. Vi har derfor laget materiell som vi håper busselskapene vil ta i bruk på skjermer i bussene og andre flater de disponerer, sier Lutnæs.

Det er ikke alle budskap vi også har sanksjonsmuligheter innenfor – det har vi her.

NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Norsk transportarbeiderforbund er samarbeidspartnere til kampanjen. I tillegg har Vegvesenet tett kontakt med Kollektivtrafikkforeningen, som representerer kollektivselskapene i fylkene, og de største kommersielle ekspressbusselskapene.

Riset bak speilet

I fjor kontrollerte vi nær 22 000 busspassasjerer i over 1300 busser. Nå går Vegvesenet i gang igjen, med beltekontroller over hele landet.

– Regionene legger ned en massiv innsats i løpet av kontrollukene, og utgjør en viktig del av det holdningsskapende arbeidet. Det er ikke alle budskap vi også har sanksjonsmuligheter innenfor – det har vi her, sier Lutnæs.

18.mars oppsummeres den nasjonale kontrolluken. Filmer og materiell vil bli vist videre gjennom våren.

Fakta

• Andelen som sier de i stor grad bruker belte er relativt stabilt på 7 av 10

• 9 av 10 vet at det er påbudt å bruke belte i buss der det er montert

• Jo yngre, jo oftere passasjer på busser der det er belter

• 47 prosent i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss, (våren 2017: 65 prosent)

aktuell link | Vegnett