mars 15

Flypassasjeravgiften legges om 1. april

Finansdepartementet har fattet vedtak om at flypassasjeravgiften legges om 1.april 2019. Det blir to satser avhengig av destinasjon, mot dagens ene faste sats.

Flypassasjeravgiften har i dag én sats (84 kroner) for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget å legge om avgiften slik at den får to satser avhengig av lengden på flygingen:

• Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa

• Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift med nærmere bestemmelser om avgiften. Som foreslått i statsbudsjettet 2018-19 gjelder omleggingen alle flyginger fra og med 1. april.