mars 15

Øst politidistrikt legger ut 39.000 nye passtimer

Øst politidistrikt åpner nå opp for timebestilling 150 dager frem i tid i tillegg til at det hentes inn ekstra ressurser for å fjerne passkøene i politidistriktet. Totalt legges det ut nærmere 39.000 nye passtimer frem mot sommeren opplyser Øst politidistrikt i en melding.

Øst politidistrikt har i lang tid hatt nye ansatte på opplæring og flere ansatte er underveis.

  • Vi holder lenger åpent på ettermiddag, kveldstid og lørdager i Lillestrøm fra 18. mars og fremover. Fra førsten av mai utvider vi antall langdager fra en langdag ved Grålum i Sarpsborg til fire langdager og fra en langdag til to langdager ved Ski, opplyser leder ved Forvaltningsseksjonen, Heidi Vinsrud.

Ved alle tre stedene legges det i tillegg ut ekstra bookingtimer de fleste lørdagene i mars og april.

  • Ved å gjøre disse grepene nå før påske vil Øst politidistrikt ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere passbehovet frem mot sommeren i vårt politidistrikt, sier Vinsrud.

Det har allerede blitt iverksatt timebestilling 90 dager i forkant i de tre distriktene hvor ventetidene er lange. Det har vist seg å ikke være tilstrekkelig.

  • Derfor har Øst politidistrikt åpnet for timebestilling 150 dager frem i tid. Innen 14 dager vil alle timene legges ut. Det tar kun inntil 10 dager før nytt pass er klart og derfor oppfordrer nå politiet til at de som ikke trenger pass til påske, avventer med å booke time. Tilsvarende oppfordres de som ikke trenger nytt pass før sommerferien, til å vente til august, sier Heidi Vinsrud.