mars 19

12 339 passasjerer brukte bussbelte

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Unge i alderen 15-29 år er derfor hovedmålgruppen for Belte i buss-kampanjen. (Foto: Statens vegvesen).

| via Vegnett

12 339 passasjerer brukte bussbelte

751 busspassasjerer satt uten belte, hvorav 569 ble ilagt gebyr, i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke.

De resterende 182 passasjerene som satt usikret ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. De usikrede hører likevel til mindretallet – hele 12 339 passasjerer hadde husket å feste beltet.

– Mange er flinke til å huske beltet, men vanen sitter ikke like godt hos alle. Vissheten om at du kan bli kontrollert, gjør at du lettere husker beltet. Da har kontroll en viktig effekt på trafikksikkerheten, også for de som ikke blir kontrollert, sier avdelingsleder Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Viktig trafikksikkerhetstiltak

I 2018 ble nær 22 000 busspassasjerer kontrollert for beltebruk. 26 prosent av de som har opplevd beltekontroll, oppgir at de har begynt å bruke belte i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen.

– De aller fleste av oss vet at det er påbudt å bruke belte også på bussen. Det er vanene som henger etter og som vi ønsker å påvirke i mer trafikksikker retning. Her er ikke minst bussjåføren en viktig rollemodell, sier Lutnæs.

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne.

I de totalt 921 busskontrollene som ble gjennomført i forrige uke, var det sju av bussjåførene som satt usikret. Fire av dem ble ilagt gebyr.

Fest noen du er glad i

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Unge i alderen 15-29 år er derfor hovedmålgruppen for Belte i buss-kampanjen.

– I den nye kampanjefilmen ønsker vi å sette beltet inn i et større perspektiv. Vi ser ulike mennesker som fester beltet på hverandre, og på den måten viser omsorg for dem de har rundt seg, samtidig som de hjelper hverandre å huske beltet, sier Lutnæs.

Kontroll har en viktig effekt på trafikksikkerheten, også for de som ikke blir kontrollert.

Statens vegvesen ønsker å komme så tett på brukssituasjonen som mulig. For det er i bussen det skjer – det er der valget om å feste eller ikke feste beltet, blir tatt.

– I bilen er beltet nå en godt innarbeidet vane. På bussen trenger vi påminnelser. Vi har derfor laget materiell som vi håper busselskapene vil ta i bruk på skjermer i bussene og andre flater de disponerer. Samtidig kan vi alle sammen minne hverandre på at beltet må på – også på bussen, sier Lutnæs.

Kampanjen vil fortsette gjennom våren, i sosiale medier og som kinoreklame. NHO Transport, Norsk transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til Belte i buss-kampanjen.

Påbud om bruk av setebelte

Det er påbudt å bruke setebelte i alle kjøretøy der det er montert.

• I kontrollene i uke 11 var det 751 av totalt 13 090 busspassasjerer, som ikke brukte belte

• Det ble ilagt 569 gebyr for manglende beltebruk

• Andelen som sier de i stor grad bruker belte er relativt stabilt på 7 av 10

• 9 av 10 vet at det er påbudt å bruke belte i buss der det er montert

• Jo yngre, jo oftere passasjer på busser der det er belter

• 47 prosent i alderen 16-29 år mener det er sosialt akseptert å ikke bruke belte i buss, (våren 2017: 65 prosent)