mars 19

BAMA tilbakekaller flere produkter. Oversikt..

Bama velger nå å utvide sin tilbaketrekking til å omfatte alle produkter som inneholder samme råvarer som «Eksotisk miks».

Mattilsynet mener Bama gjør klokt i å trekke også disse produktene fra markedet.

  • Ved å trekke alle produkter som inneholder samme råvarer som «Eksotisk miks», tar Bama sitt ansvar på alvor og bidrar til å stanse salmonellautbruddet i Norge, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet i en melding.

«Eksotisk miks» fra BAMA med lot.nr 8291 har vært årsaken til salmonella-utbruddet i vinter. Analyser av hver enkelt råvare i dette partiet viser imidlertid ikke tilstedeværelse av salmonella. Smittekilden er dermed ikke funnet.

  • I dette salmonellautbruddet tyder alt på at smitten kun finnes i produkter fra Euro Company i Italia. Disse er det bare Bama som distribuerer ut på det norske markedet, sier Kaupang.

Selv om det ikke er noen konkret mistanke til produktene som nå tilbakekalles, har de sammenfallende råvarepartier med «eksotisk miks» lot.nr 8291 som ble trukket tilbake 6. mars. BAMA tilbakekaller produktene fra de aktuelle partiene etter føre-var-prinsippet, og butikkene har fjernet disse fra hyllene. 

Tilbakekallingen gjelder følgende produkter:

• NJOY Studentblanding

• NJOY Bananchips

• NJOY Luksusmiks

• husk! Fruktmiks (lot nr. 8255, 8275, 8291, 8310, 8361)

• husk! Papayamiks (lot nr. 8262, 8290, 8310, 8346, 8353, 9023, 9045, 9060)

• husk! Eksotisk miks (trukket tilbake 6. mars)

Levere tilbake

Bama ber forbrukere som har noen av disse produktene hjemme om å levere dem tilbake til butikk slik at de kan sendes til analyse, eller kaste dem.

De aktuelle produktene har vært i salg gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 i NorgesGruppens kjeder over hele landet; Spar, Meny, Jacobs, Joker, Kiwi, og Meny, samt i Bunnpris.

Per 18.mars 2019 er det påvist samme type salmonellasmitte hos 32 personer, og det er mistanke om at ytterlige 7 personer er smittet. Personene er i alderen fra to til 91 år, og kommer fra store deler av landet.

  • Per nå vet man ikke hvilken eller hvilke av råvarene som er den opprinnelige smittekilden for de to typene Salmonella, som er påvist i «Eksotisk miks». Virksomheten i Italia og Italienske matmyndigheter, jobber videre med å finne ut av dette. Det kan hende vi aldri vil få svar på hvilken av ingrediensene som dro salmonellasmitten med seg inn i matkjeden, sier Karina Kaupang i Mattilsynet.