mars 19

Bruken av smertestillende legemidler øker

Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. I 2018 fikk mer enn hver fjerde kvinne og hver femte mann forskrevet minst ett slikt legemiddel, viser Reseptregisterets statistikk for utlevering av reseptbelagte legemidler.

De nye 2018-tallene for reseptpliktige legemidler er publisert i Reseptregisterets database opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Smertestillende legemidler (analgetika), som trekkes fram i denne artikkelen, omfatter:

ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)

(ATC gruppe M01A)

opioider

(ATC gruppe N02A)

paracetamol

(ATC gruppe N02B)

Andeler som bruker smertestillende legemidler på resept

Fra 2009 til 2018 har antall personer som fikk ett smertestillende middel på resept økt med fjorten prosent, fra 1,12 millioner til 1,27 millioner personer.

Dette er utviklingen andel brukere for de ulike gruppene reseptpliktige smertestillende legemidler i løpet av ti år.

Opp:      Paracetamol

Stabilt:  Opioider

Ned:       Ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)

– Økningen gjelder først og fremst paracetamol, sier seniorrådgiver Christian Berg. I 2018 fikk 28 prosent av alle kvinner forskrevet minst et smertestillende middel og 20 prosent av alle menn.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet