mars 23

Redningsaksjon ved Hustadvika. 3 personer alvorlig skadd

Videofoto via CHC helicopters.

Redningsaksjon ved Hustadvika.

Politidirektoratet informerer om den dramatiske hendelsen ved Hustadvika lørdag ettermiddag og kveld;

Politiet fikk litt over klokken 14.00 lørdag 23.mars melding om at et cruiseskip hadde motorproblemer på Hustadvika. Skipet er senere identifisert som Viking Sky, og det var 1300 personer ombord. De siste timene har det foregått evakuering av passasjerer med helikoptre, og redningsaksjonen fortsetter utover lørdagskvelden.

Tar hånd om passasjerer

Politiet har ansvar for evakuering av passasjerene som var ombord. Passasjerene tas til Brynhallen i Fræna kommune. De første passasjerene har kommet i land. Kommunen bistår politiet og har stilt opp med sine ressurser i Brynshallen. Politiet er også på plass og foretar registrering av passasjerene.

Britiske og amerikanske

De fleste passasjerer er britiske og amerikanske, men det var passasjerer fra flere land ombord. Viking Curises har opprettet pårørendetelefon som kan kontaktes

Fraktebåt med problemer

Også et lasteskip fikk store problemer i området lørdagskveld;

-En fraktebåt har fått motorstans og driver i sjøen. Mannskap på ni personer ombord, de vil bli evakuert fra båten med helikopter som allerede er på stedet. Oppdatering 19:20: Har fått ut anker.

Fakta 20.30

Politiet har opprettet flere evakuertesenter, det vil si hotell mv. der passasjerer innkvarteres. Fortrinnsvis er det hotell i Molde og Kristiansund som til nå er benyttet som evakuertesenter der også politiet mottar og registrerer de som kommer fra Viking Sky sammen med andre instanser.

Mottakssenter

Brynhallen  i Fræna kommune fungerer som første mottakssenter. Der foregår politiets første registrering.  Arbeidet med dette pågår og det vil ta tid før alle evakuertesenter er etablert med alle aktuelle innkvartert.

Mange deltar

Ressurser i innsats er Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet, Fræna kommune med blant annet bistand fra idrettslag, brann, helse og redningshelikopter.

Alvorlig skadd

I følge NRK er tre av de evakuerte passasjerene alvorlig skadd. ( Kl 21.30 ) Ellers har det tidligere i ettermiddag kommet melding om kun lettere skader.

Søndagsmorgen

397 personer evakuert pr kl 0739. Slepere er i ferd med å bli satt av slepebåter. Planen er å gå med slep inn mot Molde for nødhavn. Evakuering med helikopter fortsetter parallelt inntil videre.

  • oppdateres ved aktuelle hendelser