mars 24

Russetid: Kjøretøyet er i orden. Hva med sjåføren?

Alt må være godkjent før russetida kan starte. Også sjåføren av russebussen.

Skrevet av Øivind Brinchen, Avdelingsingeniør, Statens vegvesen

Russ og buss henger nøye sammen. Flere og flere har russebuss i stedet for russebil, og mange leier inn sjåfør til å kjøre bussen. En russebuss kan ikke kjøres av hvem som helst, og den som skal kjøre må også rette seg etter flere regler og bestemmelser. 

La oss starte med tillatelsen for å kunne kjøre en russebuss. For det første må sjåføren ha førerkort klasse D. 

Så er det slik at kjøring av russebuss i hovedsak regnes som kjøring mor vederlag. Det betyr at føreren får en eller annen form for godtgjørelse som ikke nødvendigvis er penger. Det kan være gratis mat eller drikke, gratis hotel, brus eller is, hva som helst. Det reiser kravet om at førerkortet må ha kode 95. I tillegg må det være en kjøreseddel. Da kan sjåføren utføre persontransport mot vederlag. 

Over til hvor lenge sjåføren kan kjøre. Her gjelder de vanlig bestemmelsene for kjøre- og hviletid. Disse finnes på vegvesen.no. Det er flere bestemmelser, men i hovedtrekk gjelder disse: 

▪ Total kjøretid per dag er ni timer (ti timer to ganger per uke)

▪ Ny maksimalgrense for ukentlig kjøretid settes til 56 timer per uke og 90 timer over to uker. Dette er spesielt viktig for de som er yrkessjåfører.

Bussen skal ha godkjent fartsskriver, og den skal være godkjent og kalibrert. En digital skriver fra etter 2007 krever et sjåførkort, mens de analoge fartsskriverne skal ha diagramskive.  

I russetiden kan det gjerne skje at noen vil sitte på bussen til et treff mot å betale seg inn. Da må det foreligge en tillatelse til å drive persontransport. Et slik løyve stedes ut til eier av bussen eller den som har råderett over bussen.  

Til slutt er det greit å vite at den som eier eller har råderett over russebussen har ansvaret for at alle forhold om godkjenning av sjåfør og kjøretøy er i orden. Hvis du er i tvil bør du kontakte nærmeste trafikkstasjon.

 

Foto via Statens vegvesen / arkiv