mars 26

Aksjon avdekket polsk transportselskap som opererte med «svart» terminal utenfor Sarpsborg

Krimseksjonen i Statens vegvesen har behandlet informasjon fra bransjen og våre egne utekontrollører på Svinesund – og har avdekket polske modulvogntog som opererer ved en «svart» terminal utenfor Sarpsborg. Det skriver Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

Omfattende ulovlig virksomhet

Dette foregår ved at et polsk transportselskap kjører modulvogntog over Svinesund på natten, og videre til et område på Borgenhaugen i Sarpsborg som disponeres av selskapet. I løpet av natten skjer det en omlasting til traller som står på stedet, og de har og en egen truck.

Tidlig på morgenen kommer det polske trekkere som kobler på de omlastede trallene, samtidig som de setter igjen tomme traller. Deretter blir lasten kjørt rundt i landet. Sjåførene oppholder seg i Norge. Selskapet er ikke registrert i Norge med næring, og det er heller ikke registrert denne type næring på området.

Dette er første gang meg bekjent at myndighetene har gått til aksjon mot en «svart» terminal og stengt den.

– Virksomheten har vist seg omfattende, organisert og regelmessig. Vi har registrert et betydelig antall traller og trekkere som knyttes til «terminalen», sier Jon Molnes, leder av krimseksjonen i Statens vegvesen.

Det er blant annet grunn til å tro at:

• Selskapet frakter internasjonalt gods inn til Norge i modulvogntog som lastes over på andre vogntog og distribueres til ulike destinasjoner i Norge ved ulovlig kabotasjekjøring. Virksomheten er organisert og omfattende.

• Det produseres CMR-fraktbrev som har til hensikt å «lure» kontrollører til å tro at vogntogene selv har kommet over grensa med lasten, og dermed være en ordinær internasjonal transport.

• Ved ulovlig kabotasjekjøring, eller fiktive ordinære internasjonale transporter, bryter selskapet krav til allmenngjort lønn.

Selskapet som opererte utenfor Sarpsborg er ikke registrert i Norge med næring, og det er heller ikke registrert denne type næring på området. Foto via Statens vegvesen

Felles aksjon fra flere etater

Klokken 04.00 mandag 25. mars gjennomførte krimseksjonen i samarbeid med politiet, Skatt, Arbeidstilsynet og utekontrollmannskaper fra Svinesund og Jessheim aksjon mot stedet. Tre vogntog ble stanset etter å ha blitt observert kjørende fra stedet. Alle ble anmeldt for ulovlig kabotasjekjøring. «Terminalen» ble stengt av politiet, og det er åpnet sak. Resultatet av aksjonen vil bli fulgt opp av alle etatene som deltok i aksjonen.

Virksomheten har vist seg omfattende, organisert og regelmessig.

– Dette er første gang meg bekjent at myndighetene har gått til aksjon mot en «svart» terminal og stengt den, sier Molnes.

– En aktør som har innrettet virksomheten sin på denne måten, hvor man har tilpasset dokumentasjon til det kontroller etterspør, vil ikke bli avdekket av myndighetene gjennom vanlige kontrolltiltak, sier Roar Engh Abrahamsen, aksjonsleder fra krimseksjonen i Statens vegvesen.

– Det er helt nødvendig å tilpasse måten vi jobber på for å møte slike aktører. De ødelegger arbeidsmarkedet, og det vil være helt umulig for seriøse aktører og konkurrere mot en slik aktør.  Gjennom det arbeidet vi nå gjør, vil vi også få kunnskap om hvem som er mottager av varene, avslutter Abrahamsen.

Aktuell link | Vegnett | alle foto via Statens vegvesen