mars 29

Flere vil bli lærere, men fremdeles få mannlige søkere

Antall søkere til grunnskolelærerutdanningen økte med 400 fra 2017 til i fjor, viser nye tall fra SSB. – Det er veldig gode nyheter, men det er fremdeles altfor få menn som søker seg til læreryrket, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en melding.

15.april

15.april er det søknadsfrist for høyere utdanning og Nybø håper enda flere velger lærerutdanning.

–  Selv om det over tid har vært en liten økning i andelen mannlige søkere så er bare én av fire lærere menn. Vi må rekruttere både flere menn og flere med innvandrerbakgrunn. Jeg mener det er viktig at elevene møter et lærerkorps som speiler hele samfunnet, sier Nybø.

Høyere krav og flere søkere

Regjeringen har de siste årene løftet grunnskolelærerutdanningene til masternivå og skjerpet krav for opptak.

– Tallene fra SSB viser at uroen for at høyere krav for å komme inn på lærerutdanningene skulle slå negativt ut var overdrevet. Det ser ut som masterutdanning og høyere krav tvert imot har bidratt til at flere velger lærerutdanningene, sier Nybø.

Får avskrevet studielån

Høsten 2018 ble det fordelt 8 millioner til universiteter og høyskoler for å styrke lokalt rekrutteringsarbeid. I tillegg brukes det to millioner kroner til å drive frem nasjonale tiltak og innhente kunnskapsgrunnlag om rekruttering av menn

–  Innføring av lærernorm betyr at vi trenger mange nye lærere. I tillegg er rundt 10 prosent av dagens lærere over 60 år og nærmer seg pensjonsalder. Derfor satser vi på rekrutteringstiltak og avskrivning av studielån for få flere til å velge læreryrket, sier Nybø.