mars 29

– Hvordan har du det? Og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt? Sender e-post til 70 000 innbyggere i Østfold

  • Hvordan har du det? Og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt? Det vil fylkesordfører Ole Haabeth ha svar på. I disse dager sender han ut den største folkehelseundersøkelsen som noen gang er utført i Østfold opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Sender e-post til 70 000 innbyggere

I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører Østfold fylkeskommune undersøkelsen «Oss i Østfold 2019». Om lag 70 000 innbyggere er valgt ut til å motta en spørreundersøkelse med spørsmål om helse, trivsel, arbeid og nærmiljø og andre ting som har betydning for folkehelsa.   

Trenger innbyggernes hjelp

Et representativt utvalg av innbyggere over 18 år vil få e-posten. Alle opplysninger som gis behandles anonymt. Fylkesordføreren håper så mange Østfoldinger som mulig vil sette av et kvarter til å svare på undersøkelsen. Han lokker med gavekort til en verdi av 2000 kroner i premie til fem heldige utvalgte respondenter.    

  • Det er viktig at mange deltar, slik at vi får et riktig bilde av helse og trivsel i befolkningen. Dette er din mulighet til å være med å påvirke folkehelsearbeidet i Østfold og også videre inn i den nye fylkeskommunen Viken, sier fylkesordfører Haabeth. 

Vil bedre folkehelsa i Østfold

Resultatene fra undersøkelsen skal deles med politikere og ansatte i alle Østfolds kommuner og kunnskapen vil danne grunnlaget for det videre folkehelsearbeidet i fylket. Alle kommunene som ønsker det vil også få egen statistikk for sin kommune. 

Aktuell link | Østfold fylkeskommune