mars 29

Skal stoppe falske førerkort

I fjor ble 12 falske, utenlandske førerkort forsøkt byttet til norske. De som jobber i skranken kurses nå for å bli enda bedre til å avdekke falsk ID skriver Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

Skal stoppe falske førerkort

Selv om ikke førerkort er et offisielt ID-bevis, så blir det godtatt som ID, og er blant annet grunnlag for å få pass.

Vegvesenets ID kontroll er viktig både ved innbytte av førerkort og førstegangsutstedelse. Det samme gjelder for teori og praktisk prøve for å sikre at det er samme person som tar dette.

– Vegvesenet har en utrolig viktig jobb med å sikre at ingen får førerkort på feil grunnlag. Vi må være sikre på at vi ikke utsteder førerkort på bakgrunn av falsk ID, og at vi gir førerkort til riktig person. Nå har vi kurs for å bli enda bedre på dette, så vi ikke blir lurt.

Det sier John-Erik Kristiansen fra Førerkortseksjonen i Statens vegvesen. Han har holdt innlegg på kurset i regi av Nasjonal ID-myndighet som nylig gikk av stabelen.

Forfalsket, stjålet eller lånt

Mellom 10 og 20 prosent av ID som Nasjonalt ID-senter sjekket i fjor, var forfalsket.

Rundt 11000 bytter til norsk førerkort hvert år.

Det er viktig å avdekke om ID som kunden viser fram er ekte. Om ID faktisk tilhører kunden eller om den er stjålet eller lånt slik at vedkommende utgir for å være en annen.

– Noen bruker ekte dokumentasjon og utgir seg for å være en annen person, for så å ta teori- eller førerprøve for denne, forteller Kristiansen.

Lette med lys og lupe

Vibeke Bratland fra Bergen trafikkstasjon var blant deltagerne på kurset som lette med lys og lupe for å sjekke som sikkerhetselementer på utenlandske førerkort stemte med originalen. Et sikkerhetselement kan for eksempel være at blekk skifter farge.

Vibeke Bratland ved trafikkstasjonen i Bergen. Foto: Statens vegvesen

Sjekker

– Vi sjekker først og fremst om dokumentet er endret, og om det er rett person som har det. Det var veldig interessant å bruke lupe og lete etter hva vi skal se etter når det er ekte, da ble det lettere å sile ut de falske. Kurset var veldig interessant. Det bør alle som jobber med ID-kontroll i Vegvesenet ha, sier Bratland.

Flere på kurs

48 fra trafikkstasjoner rundt om i landet deltok på kurset. Senere skal flere av de 350 som jobber med å utstede førerkort, ta samme kurs.

– Mange har fått opplæring i avdekke falsk ID tidligere på interne kurs. Også der har Nasjonalt ID-senter bidratt med forelesere, sier Kristiansen.

Alle foto via Vegnett + ID-senter / Aktuell link / Vegnett