april 01

Ingen streik.

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir økt kjøpekraft til alle og ekstra lønnsløft for de lavest lønte. Dermed blir det ikke streik fra i dag mandag 1.april opplyser LO i en pressemelding.

  • Vi er godt fornøyd med resultatet, og glad for at vi kom til enighet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, etter at meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ble avsluttet kl. 13.30 i dag.
  • Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-lederen.

  • Våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider, nå var det deres tur til å få sin del av kaka, sier han og legger til at dette er det beste resultatet på mange år.

Innebærer

Meklingsresultatet innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr. 2,50 pr time, dvs kr. 4 875,- i året. I tillegg blir det gitt et ekstra lønnstillegg på kr. 2,- pr time, dvs kr. 3 900,- i året til alle på følgende overenskomster:

Fakta om oppgjøret

Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april.

Generelt tillegg: 2,50 pr time, dvs 4 875,- kroner i året.

Lavlønnstillegg: 2 kr pr time, dvs 3 900,- kroner i året.

Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.

Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.