april 01

Sykehuset har fått ny cøliaki-ekspert

Overlege Christian Riddervold Kahrs (39) i barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold har tatt doktorgrad på cøliaki og infeksjoner. Foto via sykehuset Østfold

Sykehuset har fått ny cøliaki-ekspert

Overlege Christian Riddervold Kahrs (39) i barne- og ungdomsklinikken på Sykehuset Østfold har tatt doktorgrad på cøliaki og infeksjoner opplyser sykehuset Østfold i en ny artikkel.

Cøliaki er en kronisk sykdom som blir oppdaget hos stadig flere mennesker. Arv og inntak av gluten i kosten kan ikke alene forklare hvorfor noen utvikler sykdommen og andre ikke. Sykehuset Østfolds barnelege Christian Riddervold Kahrs har gjennomført et doktorgradsprosjekt som har hatt som hovedmål å se om det er noen sammenheng mellom cøliaki og infeksjoner.

Doktor cøliaki

8.mars forsvarte han avhandlingen «Celiac disease in two Norwegian prospective birth cohorts: infections and growth in early life», hvor han i samarbeid med medarbeidere viser at virus kan være en medvirkende årsak til cøliaki.

  • Jeg innså vel ikke før på selve dagen for disputas, hvor stort det her var for meg. Det ble en veldig fin opplevelse, selv om det var skikkelig eksamensfølelsen, sier Riddervold Kahrs.

-Unikt studie

  • Det finnes noen få andre internasjonale studier som har samme konsept, men det var ingen som hadde sett på mage-tarm virus i barns avføring og risikoen for senere cøliaki.

Studiene som ble gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet og viste sammenheng mellom virusinfeksjon tidlig i livet og utvikling av cøliaki, fikk stor oppmerksomhet allerede før disputas.

Den tredje artikkelen om at det var særlig langvarige og kraftige enterovirus-infeksjoner som viste sammenheng med cøliaki, ble nemlig publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ.

  • Det er noe av det vi er mest stolte av. Det handler ikke bare om den jobben vi har gjort, men også all hjelp vi har fått og alle prøver og dataer som er samlet inn over mange år. Vi konkluderer ikke og tror ikke vi har funnet ut at årsaken til cøliaki er kun enterovirus. Men det kan være én av flere faktorer som sammen bidrar til økt risiko for utvikling av cøliaki. Kanskje var resultatet vårt en liten brikke i dette store puslespillet, sier Riddervold Kahrs.

Nå lar han forskningen hvile, i det minste for en liten stund, før han bestemmer seg for om det blir mer.

  • Det har tatt fire år å komme i mål. Jeg nølte ikke, da Størdal som et klinisk forbilde spurte om noen av oss i barne- og ungdomsklinikken var interessert i å forske på nettopp det her, og startet opp i 2014. Jeg har jobbet med prosjektet i litt ulike grader i disse årene, og har blant annet også hatt gruppe 1-tjeneste på Rikshospitalet og Ullevål.

Mange cøliaki-pasienter

Nå gleder han seg over arbeidsdager med de unge pasientene i sykehuset.

– Jeg er ganske fersk i stillingen som overlege ved barneavdelingen. Det er mange nye oppgaver i klinikken siden jeg kom tilbake i høst, så nå gleder jeg meg til å konsentrere meg om jobben der.

Sykehuset får mange pasienter i forbindelse med cøliaki.

  • Det er nå til dags sjelden at barn må innlegges i sykehuset på grunn av cøliaki. Men jeg møter relativt ofte disse pasientene når jeg har poliklinikk. Det er en del barn og unge som henvises fra fastlege med mistanke om cøliaki, og da er vår jobb å stille diagnose og vurdere om det er behov for vevsprøve fra tynntarmen eller ikke. Når diagnosen eventuelt er stilt, følges pasientene opp med kontroller hvert til annethvert år til barnet er utvokst, forklarer Riddervold Kahrs.

Dersom diagnosen cøliaki blir stilt, kan sykehuset gi tilbud om et opplegg gjennom Cøliaki-skolen, hvor et team med klinisk ernæringsfysiolog og lege informerer om tilstanden og tiltak man kan gjøre selv i forhold til kost og ernæring.

Aktuell link | sykehuset Østfold | her kan du lese mer