april 03

50 millioner til bærekraft-prosjekter i næringslivet. Østfold får..

Forskningsrådet deler ut 50 millioner kroner til fem prosjekter i næringslivet som skal skape bærekraftig innovasjon.

Løsninger

 – Verden har store utfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på finne løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser. Derfor bevilger regjeringen 50 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til prosjekter som skal forske på nettopp nye, grønne produkter og tjenester, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding.

Østfold

Prosjektene som får støtte har stor geografisk spredning, fra Tromsø i nord til Østfold i sør.

Prosjektene mottar mellom 5 og 15 millioner kroner i støtte, og med bedriftenes egne bidrag utløses forskning for ca. 100 millioner kroner til sammen.

Bærekraftig matemballasje

I et av prosjektene er Østfoldforskning involvert som deltaker;

Minimere matavfall

Plast bør kun brukes som matvaremballasje der det er påvist at dette er det mest miljøriktige valget når det gjelder klima og forsøpling. I et av prosjektene skal BAMA, Østfoldsforskning, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, og målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og kommuniserer deres begrunnelser.

Aktuell link / Forskningsrådet