april 03

Gode erfaringer med ERTMS på teststrekningen, Østfoldbanens Østre linje. -Best punktlighet

Østfoldbanens Østre linje, fra Ski til Sarpsborg, har siden 2015 vært teststrekning for jernbanens nye signalsystem.

Best punktlighet

I 2018 hadde denne strekningen best punktlighet i Norge med hele 40% lavere feilrate enn strekninger med såkalte konvensjonelle signalanlegg opplyser Bane Nor i en artikkel.

Erfaringene viser dermed at det nye systemet gir en betydelig forbedring av punktlighet og forutsigbarhet for våre kunder.

Aktuell link