april 05

Idrettsstyret godkjenner MMA og thaiboksing som idretter

Kjartan Haugen fra Idrettsstyret orienterte om opptak av Thai og MMA under Åpen time i Idrettsstyret 5. april. Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettsstyret godkjenner MMA og thaiboksing som idretter

Idrettsstyret godkjente Mixed Martial Arts (MMA) og Muay Thai (thaiboksing) som nye idretter. Begge idrettene vil nå bli en del av Norges kampsportforbund opplyser Norges idrettsforbund i en melding.

Ba om råd

Norges idrettsforbund ba idrettsmedisinsk etikkutvalg om råd før saken ble behandlet i Idrettsstyret torsdag 4.april. Utvalget skulle vurdere opptak av idrettene etter følgende tre vilkår:

a)       det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter

b)      aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk

c)       aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på

  • Denne saken har vært krevende og Idrettsstyret fant det derfor riktig å spørre idrettsmedisinsk etikkutvalg til råds før idrettsstyrets behandling. Idrettsstyrets vedtak har i stor grad hensyntatt utvalgets hovedkonklusjoner, sier idrettspresident, Tom Tvedt.

Etikkutvalget konkluderte med følgene:

«Kampsport med potensiale for skade av hode/hjerne kan sies å være i strid med idrettens grunnverdier. Idrettsmedisinsk etikkutvalg mener derfor ut fra et medisinsk-etisk ståsted, at bevisste og poenggivende slag mot hodet eller kvelning, i utgangspunktet burde være forbudt i alle idretter. I MMA er det tillatt å slå noen som ligger nede, dette strider mot den alminnelige oppfatning av hva som rett og galt.

Utvalget ser ingen gode grunner til at Idrettsstyret skal forskjellsbehandle MMA og thaiboksing, fra andre allerede godkjente idretter som allerede er medlemmer av Norges idrettsforbund, der knockout og kvelning også kan forekomme.»

Utvalget erkjenner at idrettene ikke oppfyller § 1-2 (1) c i NIFs lov, men utvalget påpeker at dette også gjelder andre idretter som allerede er godkjente idretter under Norges idrettsforbund. Utvalget fremhever også betydningen av det å tilhøre et idrettsfellesskap, likebehandling og verdien av å komme innunder felles idrettslige reguleringer.

Idrettsstyret vedtok med et knapt flertall opptak av MMA og Thaiboksing som nye idretter innunder Norges Kampsportforbund.