april 06

Politiet inviterer til Norges største foreldremøte 11.april kl. 19.30

Vil i dialog med foreldre om hvordan tilrettelegge for en tryggere russefeiring opplyser Politidirektoratet i en artikkel.

Politiet inviterer alle landets foreldre med ungdom som i år skal ut i russefeiring til Norges største foreldremøte. Møtet livestreames 11.april kl. 19.30 på Politiet i Norge sine Facebook-sider. Møtet varer i ca. 15 minutter, og foreldre oppfordres til å sende inn sine spørsmål til politiet i forkant.

Besøker

Politiet besøker skoler og foreldremøter i forkant av russefeiringen. Her snakker politiet med foreldrene om hva de må være oppmerksomme på, og hvordan de bør snakke med barna sine om de ulike utfordringene som russetiden kanskje kan by på. Dette kan være alt fra tips og råd når det gjelder mat, drikke, transport og bekledning, til fare for overstadig beruselse, vold og voldtekt. Dette vil også være temaer for det nettbaserte foreldremøtet.

-Avgjørende

-En god dialog med foreldrene er avgjørende for det forebyggende arbeidet politiet gjør opp mot barn og ungdom. Politiet har dessverre ikke mulighet til å nå ut til alle skoler og foreldre fysisk. Vi ønsker derfor å invitere til Norges største foreldremøte i form av et livestreamet møte på Facebook. Vi håper at foreldre som i år har russ i huset deltar for å få gode tips og råd fra politiet, sier seksjonsleder Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

I likhet med møtene som fysisk finner sted mellom politi og foreldre, vil det også i dette møtet være anledning til å stille politiet spørsmål. Spørsmålene kan sendes inn via kommentarfeltet på invitasjonen til arrangementet til Politiet i Norge på Facebook.

Aktuell link