april 09

Økende skogbrannfare

Sesongen for skog- kratt- og lyngbranner er i gang i Sør-Norge foto: Shutterstock / Norsk brannvernforening

Mens snøen fortsatt ligger meterdyp i fjellet og mange steder nordpå, er det stedvis stor fare for skog- og krattbranner i lavlandet i Sør-Norge opplyser Norsk brannvernforening i en melding.

– Vi registrerer at sesongen for skog- kratt- og lyngbranner er i gang i Sør-Norge. Det gjelder blant annet på Sørlandet hvor det har vært en rekke slike branner den siste tiden, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I overgangen mellom vinter og vår og før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Gammel kvist som ligger på bakken, og tørre kratt gjør også at brannfaren øker. 

– Under sånne forhold skal det bare en ørliten gnist til før naturen står i lys lue. Særlig om det blåser i tillegg, påpeker Søtorp. 

Med stedvis tørr vegetasjon i lavlandet i en rekke fylker i Sør-Norge advarer han mot å gjøre opp ild i skog og mark før det kommer påfyll av nedbør. 

– Det gjelder også bruk av engangsgrill. Generelt mener vi at engangsgrill er et lite egnet produkt for bruk i skog og mark, både på grunn av brannfaren og hensynet til miljøet, sier Søtorp.

Han finner grunn til å minne om at det snart er tid for bålforbud her i landet. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er dessuten tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. 

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet for bålforbud kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. 

– Det er ellers verdt å merke seg at brannvernlovgivningen setter strenge krav til aktsomhet når man velger å gjøre opp ild, og at brudd på aktsomhetskravet kan føre til erstatningsansvar, fremholder Søtorp. 

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle. Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.