april 09

Små barnehager får 263 millioner for å øke bemanningen

For å sikre bedre bemanning i barnehagene får 454 små barnehager til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Dette er dobbelt så mange barnehager som i 2018.

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Tidligere har det vært store forskjeller i barnehagenes bemanning. Den nye bemanningsnormen, som ble innført i fjor, skal sikre at det blir flere ansatte i barnehager som tidligere hadde for lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, og for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

– Flere trygge voksne i barnehagene er en viktig sak for KrF.  Kravene til flere ansatte er særlig krevende for de små barnehagene, derfor er dette tilskuddet viktig å få på plass nå. De små barnehagene utgjør et viktig del av mangfoldet i barnehagetilbudet og er ofte drevet av ideelle – slik som menighetsbarnehagene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å raskt omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriterer vi nå de små barnehagene i overgangsordningen, sier Sanner.

Bemanningskrav

Bemanningskravet har vært varslet lenge. Kravet er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får det samme driftstilskuddet som de kommunale barnehagene, som er beregnet basert på utgifter i kommunens egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. De fleste barnehager har derfor kunnet få til lik bemanning som de kommunale barnehagene uten økt tilskudd.

Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Regjeringen har derfor innført en overgangsordning i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager i disse kommunene.

Dobbelt så mange barnehager mottar tilskudd i 2019

I 2019 øker regjeringen tilskuddet til bemanningsnorm i barnehage med 160 mill. kroner. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er også noe justert, slik at det i 2019 er dobbelt så mange små barnehager som mottar tilskudd sammenliknet med i 2018.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta mellom 445 000 og 595 000 kroner i 2019.

%d bloggere like this: