april 09

Tre forslag videre i konkurransen om å bygge nye St. Olav

Disse tre går videre til en forhandlingsrunde, som avgjør den endelige vinneren.7 prekvalifiserte prosjekteringsgrupper har deltatt i en plan- og designkonkurranse. De leverte sine løsningsforslag 24.januar 2019 opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

PLANSJER / FOTO

Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune har besluttet å gå videre i prosessen ved å gjennomføre forhandlings/avklaringsmøter med de tre vinnerne som juryen har kåret.

De tre er i alfabetisk rekkefølge:

Plus Arkitektur AS  –  (Motto: Skole i bevegelse 2) – plansjer finner du her

Hus Arkitekter AS  – (Motto: Tre for 2) – plansjer finner du her

Longva Arkitekter AS  – (Motto: Tripp Trapp) – plansjer finner du her

Forhandles

Som kunngjort i konkurransegrunnlagets del II til Plan- og designkonkurransen, vil det kunne forhandles/avklares om alle sider av tilbudet, men oppdragsgiver ser ikke for seg at det skal foretas en reforhandling av løsningsforslagene.

Den kommende fasen brukes til å foreta eventuelle avklaringer/ mindre bearbeiding som oppdragsgiver mener er nødvendig for å verifisere om løsningsforslagene er gjennomførbare, vurdert blant annet ut i fra kommentarene i juryrapporten.

Etter at disse møtene er gjennomført, vil oppdragsgiver komme med en innstilling til en vinner med begrunnelse og samtidig offentliggjøre juryrapporten. Innstillingen vil bli sendt ut til alle berørte i saken.

aktuell link | Østfold fylkeskommune | foto via Østfold fylkeskommune