april 11

Elektrosjokkvåpen brukt fire ganger

Tjenestepersoner fra fire politidistrikter har prøvd ut elektrosjokkvåpen siden nyttår. All bruk av våpenet registreres, og nå er resultatene for 1.kvartal klare opplyser Politidirektoratet i en artikkel.

Fire

De fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prøveprosjekt med elektrosjokkvåpen. Personellet som bærer elektrosjokkvåpen i tjenesten har til sammen brukt våpenet fire ganger og truet med våpenet 20 ganger.

  • Jeg mener bruken av elektrosjokkvåpen hittil tyder på at operativt personell har brukt våpenet i tråd med instruksen, opplæringen og treningen de har fått, sier politiinspektør Kjetil Lussand, som er prosjektleder i Politidirektoratet.

Oversikt over bruk og trusler om bruk per 1. kvartal 2019, fordelt på politidistrikter.

Hensikt

Hensikten med prøveprosjektet er å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig for Politidirektoratet å gi en anbefaling om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning. Politidirektoratet ønsker blant annet å få svar på hvilke effekter innføring av elektrosjokkvåpen kan ha, inkludert hvordan bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse. Kunnskapsgrunnlaget vil ikke være klart før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

Episode i Øst politidistrikt

Øst politidistrikt, Ullensaker: Politiet ble tilkalt til en situasjon der to personer sloss utendørs. Den ene personen trakk den andre etter seg. Ved politiets ankomst løp gjerningspersonen fra politiet og inn i en leilighet. Vedkommende fremsto som sint og fremsatte drapstrusler mot tjenestepersonen på stedet. Vedkommende kastet flere farlige gjenstander, inkludert etsende væske, mot politiet og truet med å skyte og knivstikke politiet, samt å sette fyr på leiligheten. Politiet var ved dette oppdraget også bevæpnet med skytevåpen.