april 12

Frivillige i påskeberedskap: fra betydelig snøskredfare i nord til skogbrannfare i sør

Mannskaper over hele landet er i beredskap på hytter på fjellet, hjemme i byen og langs kysten for å gjøre påskeferien tryggere. I Nord-Norge er skredmannskapene ekstra på vakt.

Frivillige i påskeberedskap: fra betydelig snøskredfare i nord til skogbrannfare i sør

I dag starter påskeberedskapen for mange av de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp.

– I vinter er det dessverre alt for mange som har omkommet i snøskred. I Nord-Norge er det fortsatt betydelig skredfare flere steder, og skredmannskapene våre er klare til å rykke ut umiddelbart hvis alarmen går. Vi håper derimot at vi får en påske uten flere alvorlige hendelser knyttet til skred, sier Live Kummen, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet i en melding.

– Det er på mange måter ei spesiell påske vi nå går i møte. I Sør-Norge er det lite snø, vårstemning og skogbrannfare flere steder. Fjorårets sommer utfordret beredskapen i sør med store og langvarige skogbranner. Vi håper folk tar hensyn til lokale forhold og lytter til råd fra lokalt brannvesen, sier Live Kummen.

I Sør-Norge er det fortsatt en del snø i høyden, og det forventes derfor stor utfart til steder der folk får tatt sesongens siste skiturer.

– Det er meldt strålende vær mange steder, og appelsin og kakao i hytteveggen er en kjær tradisjon for mange. Vi forventer derfor stor utfart til steder med snø og påskestemning. Lokal beredskap vil dermed være like viktig i år som tidligere, enten det er i form av stasjonær beredskap i fjellet eller ordinær beredskap i bygda og byen, sier Live Kummen.

Mange i beredskap i byen

Norsk Folkehjelps redningsmannskaper har aldri hatt mer å gjøre, og forventer en aktiv påske også i år.

– Det er flott å se at folk fortsatt bruker påskeferien til å komme seg ut på tur, og vi er i ekstra beredskap på mange steder der folk ferdes i påska. Samtidig er det også mannskaper som er igjen i byen for å holde beredskapen oppe der folk flest er. De fleste aksjonene vi rykker ut på gjennom året, er ikke turgåere som har gått seg bort, men folk som blir meldt savnet i urbane strøk. Vi må også opprettholde beredskapen for disse, sier Live Kummen.

Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige mannskaper i beredskap 24/7, 365 dager i året. I 2018 rykket de ut på 450 aksjoner – en kraftig økning fra 300 året før.