april 20

Kebab-restaurant fikk 50 000 i bot for bruk av ulovlig arbeidskraft

Kebab-restaurant fikk 50 000 i bot for bruk av ulovlig arbeidskraft

I vår serie «Norge på kryss og tvers» henter vi en historie fra hovedstaden. Denne kan være til advarsel for de som lar seg friste;

Økt bøtesats

Oslo politidistrikt har økt bøtesatsene kraftig for bruk av ulovlig arbeidskraft. Arbeidsgivere som gir arbeid til personer som ikke har tillatelse til å jobbe i Norge, risikerer svært høye bøteropplyserpolitidistriktmelding

Problem

Bruk av ulovlig arbeidskraft er et samfunnsproblem. Som ledd i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, har Oslo politidistrikt økt bøtesatsen kraftig for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Det fikk nylig en kebabrestaurant i Oslo erfare etter at politiet gjennomførte kontroll.

Kontrollen avdekket at én person i restauranten arbeidet uten arbeidstillatelse i Norge. Forholdet ble straffet med en bot på 50 00 kroner, og er vedtatt av arbeidsgiveren.

Arbeidsgivers ansvar

Alle arbeids- og oppdragsgivere har et selvstendig ansvar for å sjekke ut om en arbeidstaker har nødvendige tillatelser til å arbeide i Norge. Dette må gjøres før vedkommen begynner å jobbe, også i en eventuell opplæringsperiode. Det er heller ikke lov å bruke ansatte uten arbeidstillatelse til ulønnet arbeid eller hjelp i en restaurant, butikk eller lignende.

Bruk av ulovlig arbeidskraft kan virke konkurransevridende og ødeleggende for lovlydige virksomheter. I tillegg kan mennesker utnyttes grovt som billig arbeidskraft, spesielt gjelder dette utlendinger uten lovlig opphold. Forholdet er straffbart etter utlendingsloven § 108, som sier at det er ulovlig å forsettlig eller grovt uaktsomt gjøre bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Etter at Oslo politidistrikt økte bøtesatsen, risikerer arbeidsgivere bøter fra 50 000 kroner for bruk av ulovlig arbeidskraft. Det er viktig å merke seg at dette er innslagspunktet, så beløpet kan bli enda høyere – og tiltale vil vurderes i mest alvorlige tilfeller.

Privatpersoner risikerer også å rammes av den forhøyede bøtesatsen, for eksempel i forbindelse med renhold eller oppussing i hjemmet.