april 23

Her er vinnerutkastet til nye St. Olav videregående skole

Foto / skisse Longva Arkitekter AS/ Østfold fylkeskommune

Her er vinnerutkastet til nye St .Olav videregående skole

Sju arkitektfirmaer var invitert til plan- og designkonkurranse om utforming av ny St .Olav videregående skole. Nå har juryen gjort sitt valg. Vinneren kommer fra Longva arkitekter, og heter Tripp trapp opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

– En bredt sammensatt jury har arbeidet tett og konsentrert i vel en måned i vinter med vurdering av de sju utkastene. Vår konklusjon var til slutt entydig på at det beste utkastet var Tripp trapp. Det er gledelig at dette nå blir lagt til grunn for videre prosess.

Tripp trapp har store kvaliteter både som fremtidsrettet læringssted, og også som en viktig brikke i en tett bystruktur. Tripp trapp  tar svært gode hensyn til omkringliggende naboskap, og skaper mange gode nye situasjoner og byrom, både for seg selv og naboskapet.Det arkitektoniske uttrykket er enkelt, rolig og har en svært sympatisk skala. Vi ser med spenning frem til å se dette prosjektet vokse frem og ønsker Sarpsborg og Østfold (eller Viken) lykke til med et fantastisk anlegg, sier juryleder Nils Johan Mannsåker.

De arkitektoniske kriteriene har vært som følger: 

•Arkitektonisk uttrykk i seg selv og i forhold til omgivelsene. Helhetlig hovedgrep i situasjonsplanen med gode uterom som fremmer sambruk, fysisk aktivitet og rekreasjon.

•Konseptets evne til å løse romprogrammet både i endelig løsning og i forhold til trinnvis utbygging.

•Endelig løsning blir tillagt størst vekt.

•Bygget/skoleanleggets egnethet for læring, sosialisering og samhandling.

•Synlige og smarte løsninger som gjør skolen til et læringsbygg som fremmer elevenes nysgjerrighet og forskertrang.

•En tilpasningsdyktig planløsning med effektiv arealutnyttelse og gode sambruksløsninger tilrettelagt slik at bygget uten store konsekvenser skal kunne endres, bygges ut og seksjoneres slik at det er egnet for kjernevirksomheten i hele livsløpet.

•Et bærekraftig miljøperspektiv i bruk av konstruksjoner, materialer og overflater, samt miljøvennlige tekniske løsninger som reduserer byggenes ressursbruk og klimabelastning til et realistisk nivå.

•Integrert energidesign med vekt på fornybare energikilder.

•Bruk av treverk i bærende konstruksjoner og evt. utfordringer knyttet til tilpasningsdyktighet.

aktuell link | Østfold fylkeskommune