april 23

Samhandling er nøkkelen til suksess: Øvelse Oslofjord Drøbak 2019

SAR (search and rescue) øvelsen i Oslofjorden ble første gang initiert av Follo brannvesen i 2010. Øvelsen har siden 2010 blitt gjennomført hvert år. Samme scenario gjennomføres 4 ganger fordelt på 4 uker for å sikre at flest mulig får øvet og trent relevante scenario.

Øvelse Oslofjord Drøbak 2019

I forkant av årets båtsesong vil det denne uken bli avholdt en stor samvirke-øvelse i indre Oslofjord der alle relevante nød- og redningsetater vil delta. God samhandling mellom nød- og redningsetatene er nødvendig for å kunne skape en best mulig beredskap langs kysten vår skriver Redningsselskapet i en melding.

Scenario årets øvelse:

Øvelsen skal gjennomføres på Oscarsborg i Drøbaksundet. 

Scenario 1: Brann om bord i båt i båthavn

Scenario 2: Ildspåsetting (mistenkt person)

Scenario 3: Brann i bygning

Scenario 4: Samvirke på skadested

Noe personell, røyk og aktivitet vil være synlig i en begrenset tidsperiode.

Sted: 

Drøbak/Oscarsborg

Dato: 

Torsdag. 25 04 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 02 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 09 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Torsdag. 16 05 19 – kl. 0900 til ca. 1300

Deltagere:

• Øst 110 sentral

• Kystradio Sør

• Redningsselskapet

• Follo Brannvesen IKS

• Oslo Politidistrikt (Sjøtjenesten)

Overordnet øvingsmål 2019:

Samvirke mellom de forskjellige etater og organisasjoner i ekstraordinære situasjoner med utgangspunkt i beredskapsaktørenes planverk.

Sørge for at de forskjellige etater og organisasjoner blir bedre kjent med hverandres muligheter og begrensninger. Samt organiseringen av redningsarbeidet i ekstraordinære situasjoner.