april 24

8 hunder døde under brann i Sarpsborg

Brannen i Sarpsborg har fått triste konsekvenser for en hundeeier. I låven som brant i Gytedalen var det 8 hunder bekrefter politiet i Østfold.

Brannårsak

Sannsynlig brannårsak er også på denne brannen at et tre har blåst over en høyspentledning, Dette har da medført kortslutning og brann.