april 25

Politiets årsrapport for 2018 tar for seg politiets aktiviteter og resultater dette året..

2018 har vært preget av endringer i struktur og arbeidsmetoder i alle politidistrikt og særorgan. Endringene skal bidra til å profesjonalisere og øke kvaliteten i politiets arbeid.

Krevende

Det er krevende å opprettholde kvalitet og effektivitet i daglig drift, og på samme tid levere på reform. På kort sikt er det forventet at dette vil få betydning for resultatene som leveres opplyser Politidirektoratet i en redegjørelse.

-Nødvendig

Reformen er likevel helt nødvendig for at politiet skal være rustet for et samfunn og en kriminalitet i kontinuerlig endring. Flere viktige milepæler ble nådd gjennom 2018. Vi har styrket vår kompetanse på fagfelt som etterforskning, beredskap og ledelse. Ferdigstilling av ny organisasjonsstruktur har lagt grunnlaget for videre utvikling av organisasjonen, og for økt kvalitet på polititjenestene som leveres.

Spesielt interessert? Her er hele rapporten

2019

I 2019 blir det videre fokus på å få den nye organiseringen i distriktene til å fungere enda bedre. Drift skal prioriteres framfor utvikling, og vi skal spesielt jobbe for å redusere responstiden og straffesaksrestansene. Framover skal befolkningen gradvis oppleve en bedre og mer effektiv polititjeneste.