april 26

Greåker videregående skole trenger byggeoppdrag

Byggfag på Greåker videregående skole tar på seg nye byggeoppdrag for skoleåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1.juni opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

Det er først og fremst nybygg eller tilbygg av en viss størrelse som ønskes, da prosjektene brukes til opplæring av grupper på inntil 15 elever.

  • Vi vil prioritere lag og foreninger med ideelle formål, men bygger også for privatpersoner. For å få ditt prosjekt vurdert, må du sende skriftlig søknad med tegninger og en beskrivelse av bygget, forteller utdanningsleder på bygg- og anleggsfag Bård Banggren.

Slik søker du

Send en skriftlig søknad med tegninger og beskrivelse senest 1.juni 2019.

Søknad sendes til:

Greåker videregående skole

Postboks 130, 1720 Greåker

Eller på epost til: barban@ostfoldfk.no


Foto via Østfold fylkeskommune | aktuell link