april 26

Over 90 000 barn hopper for hjertet

Foto: Signe Fuglesteg

Over 90 000 barn hopper for hjertet

Tirsdag 30. april går startskuddet for Nasjonalforeningen for folkehelsens store hoppetaukonkurranse. Frem til 10. mai hoppes det over hele landet! Ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, åpner konkurransen.

Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning. Over 90 000 barn fra 4.-7. trinn hopper i år for hjertet fra 30. april til 10. mai. Konkurransen hoppes i gang tirsdag 30. april opplyser Nasjonalforeningen i en melding,

Vil øke aktivitetsnivået

Inaktivitet er den store helseutfordringen vi står ovenfor i Norge i dag, også blant unge. Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge livsstilssykdommer, i tillegg til at det kan bedre skoleprestasjoner og det sosiale miljøet i klasserommet.

Enorm deltakelse

«Hopp for hjertet» arrangeres i år for fjortende gang. Den har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til hele 90 000 elever i 2019.  Elever fra 4. til 7. trinn deltar i konkurransen.

Fakta om fysisk aktivitet og helse

  • Kartleggingsundersøkelse fra Idrettshøyskolen og Folkehelseinstituttet (2019) viser at barn og ungdom ikke er aktive nok i hverdagen.
  • Helsedirektoratet anbefaler 60 minutter fysisk aktivitet hver dag for barn og unge (av moderat til hard intensitet).
  • Men mye av hverdagen til barn og ungdom er preget av stillesitting. Omtrent halvparten av dagen sitter 6 åringene stille.
  • UngData-undersøkelsen fra 2018 viser at stadig flere ungdommer opplever ensomhet. 27.4% av jentene og 12.1% av guttene i ungdomskolen rapporterte ensomhet i denne undersøkelsen.