april 27

To leger fra Sykehuset Østfold overtar ledervervene

Anne-Karin Rime ble innstilt av valgkomiteen som ny leder av Overlegeforening, og ble valgt under årsmøtet onsdag 24.april. Hun overtar vervet etter Jon Helle, som har sittet som leder i åtte år opplyser Sykehuset Østfold i en artikkel:

-Ærefrykt

– Det er med ærefrykt jeg overtar ledervervet. Jeg vet at det jeg nå skal lede er en gjeng med veldig kompetente folk. Det er dere der ute som gjør jobben, sa hun etter valget.

Anne-Karin Rime er overlege ved anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold. Hun er mangeårig tillitsvalgt ved sykehuset, og siden 2017 har hun vært nestleder i Overlegeforeningen. Rime sitter også som medlem i sentralstyret til Legeforeningen, og er ansattrepresentant i styret i Sykehuset Østfold.  

Kristin Utne er lege i spesialisering i blodsykdommer, og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold.

Utne har vært nestleder i Yngre legers forening de to siste årene. Hun ble innstilt av valgkomiteen i år til ledervervet, og torsdag 25. april ble det klart at hun er valgt som ny leder i foreningen. 

I september tar hun over stafettpinnen fra dagens leder, Christer Mjåset, og blir leder for foreningens rundt 10.000 medlemmer. 


aktuell link | foto via sykehuset Østfold