april 30

Test av videokonsultasjon på sykehuset Østfold

Avdelingssjef Randi Olofsson (t.h.) og sykepleier Renate Roos ser seksjonsleder Kristin Erlingsdatter tydelig på pc-skjermen. Foto via sykehuset Østfold

Vellykket test

I forrige uke ble videokonsultasjon mellom behandler og pasient i revmatologisk avdeling i Sykehuset Østfold Moss, testet ut for første gang opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

– Dette er en god løsning. Aller mest for pasientene som ikke behøver å komme til sykehuset så ofte, sier Erlingsdatter.

En sikker løsning

Det er mange hensyn å ta når en slik løsning skal tas i bruk i et sykehus. Løsningen må være enkel å bruke, og ikke minst må taushetsplikten overholdes. 

«Confrere»

– Løsningen «Confrere» er godt egnet til denne bruken. Samtalen krypteres i begge ender, det er ikke mulig å gjøre opptak av konsultasjonen, og ingen pasientdata lagres. Pasienten skal føle seg trygg på at dette er en sikker løsning, sier prosjektleder Heidi Halvåg i IKT-avdelingen.

Det er viktig at pasienten selv sørger for å være i et egnet rom hvor uvedkommende ikke overhører konsultasjonen.

Medisinsk utvikling

Pasientene som behandles i revmatologisk avdeling, har i hovedsak ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet

– Det har vært en enorm medisinsk utvikling innenfor dette faget. Det gjør at vi kan ta i bruk nye verktøy, sier Erlingsdatter.

For bare noen år siden hadde revmatologisk avdeling 24 pasientsenger i sykehuset, og pasientene måtte ofte være på sykehus mange dager i strekk mens de fikk behandling. I dag er det ingen senger igjen, og pasienten kommer kun til dagbehandling.

  • Det er spesielt utviklingen av nye medisiner som har gjort hverdagen for pasientene helt annerledes, sier seksjonslederen.

-Kan ikke erstatte alle

– Er det behov for en fysisk undersøkelse eller kontroll hos lege eller sykepleier, vil pasienten fortsatt bli kalt inn. Videokonsultasjon kan ikke erstatte alle konsultasjoner. Men for en del pasienter kan det være vel så effektivt å bli konsultert via video, sier avdelingssjefen.

Her kan du lese mer | sykehuset Østfold