mai 01

Antallet ulykker med russen er rekordlavt

Russen blir bare bedre og bedre på trafikksikkerhet, ifølge forsikringsselskapet If. Samtidig velger stadig flere russ bort russebuss eller -bil, og tar ta beina fatt som såkalt vandreruss. Foto via If

Antallet ulykker med russen er rekordlavt

Aldri tidligere har det vært så få ulykker med russebiler og -busser. Flere og flere russ velger dessuten bort å være med på kjøretøy.

I fjor ble det registert rekordlave 41 ulykker med russekjøretøyer, mot 50 året før. Det viser skadestatistikk fra forsikringsselskapet If.

På begynnelsen av 2000-tallet var det til sammenligning i gjennomsnitt over 150 ulykker med russebiler og russebusser før 17. mai hvert år. I 2004 var det en ulykkestopp på 174 ulykker.

– Nedgangen i antallet ulykker de siste årene skyldes særlig at russen er blitt mer opptatt av tryggheten i bil og på buss selv, og at politiet og trafikkstasjonene til Statens vegvesen har gjort et godt forebyggende arbeid, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If i en melding.

Flere russ bruker beina

En stigende trend er at det er blitt en stor andel såkalte vandreruss mange steder, altså russ som verken er med på bil eller buss.

– I Asker og Bærum – et område mange nok forbinder med bussruss – er antallet russebusser mer enn halvert på ti år. Vi registrerer imidlertid at de siste årene har det dukket opp russebusser mange steder rundt om i landet –  i områder, tettsteder og byer som tidligere bare hadde tradisjon for russebiler, sier Clementz.

I hele Norge er det langt færre russekjøretøyer på veiene enn for ti år siden. Siden 2009 har antallet russebiler og -busser gått ned til det halve, ifølge If. På landsbasis er den forholdsvise nedgangen langt større i russebiler enn i russebusser.

Bilbelte redder liv

Det finnes ikke samletall for personskader hos russ, men av dem som var forsikret i If, ble bare to skadet i trafikkulykker i fjor. Året før var det ingen personskader. Til sammenligning var antallet trafikkulykker med personskade der russ var involvert, 16 ulykkestilfeller i 2002.

– Personskadene varierer veldig med tallet på alvorlige trafikkulykker. En kraftig ulykke betyr mange personskader fordi mange ferdes i samme kjøretøy. Derfor er det så viktig med fortsatt sikkerhetsarbeid rettet mot russ, særlig bevisstgjøring om bruk av bilbelte, sier informasjonssjefen i If.

Sammen med Personskadeforbundet LTN gir forsikringsselskapet If 1000 kroner til russ som vil betale en sjåfør for å kjøre bussen deres to netter på valgfrie datoer i mai. Mellom 70 og 100 søker hvert år, og får sponset sjåfør. Årets tall over hvor mange som har fått støtte er ikke klare ennå.

– Dette er et bidrag for å bevisstgjøre hvor viktig det er å stille med edru sjåfør på fest, sier Sigmund Clementz.