mai 02

Flere tar videreutdanning i matte og programmering

Til høsten får 6843 lærere videreutdanning. – Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. Om lag 27 000 lærere har tidligere fått tilbud videreutdanningen, og nå får enda flere lærere muligheten. Denne satsingen gjør skolen og gode lærere enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen ha minimum 30 studiepoeng.

De som underviser i ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. Av lærerne som allerede har deltatt på videreutdanning sier et flertall at de har blitt bedre lærere og at elevene deres lærer mer.

Matte, norsk og engelsk

I år får til sammen 4076 lærere tilbud om videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk. Flere får tilbud om videreutdanning i matematikk i år enn i fjor. Hele 1646 lærere får tilbud om studieplass i matematikk.

– Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring. Derfor fortsetter vi å satse på flere og bedre lærere. Gode lærere er nøkkelen til å lykkes med tidlig innsats i skolen slik at alle elever opplever mestring og læring. Disse lærerne vil bidra til at færre elever faller fra, og flere fullfører og består, sier Sanner.

Utdanningsdirektoratet har innvilget nesten alle søknadene fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk.

Satser på digitale ferdigheter og nytt tilbud i spesialpedagogikk

I år får også 379 lærere tilbud om studieplass i programmering, det er 172 flere enn i fjor. I tillegg får 326 lærere tilbud om videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse.

– Jeg er veldig glad for at så mange lærere ser hvor viktig det er med mer digital kompetanse. Vi snakker mye om at elevene må ha god digital dømmekraft, men de må også få god digital skaperkraft. Vi fornyer nå skolens innhold og høsten 2020 kommer nye læreplaner. Da blir programmering og digital kompetanse viktigere. Det er bra at skolen lærerne forbereder seg, sier Sanner

Nytt i år er at 419 lærere får tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk.

– Annethvert barn som får spesialundervisning i dag møter en ufaglært voksen, og rundt 1 av 3 elever tas ut fra den ordinære undervisningen når de skal få spesialundervisning. Med flere lærere og rett kompetanse kan elever som trenger det få tilpasset og riktig undervisning i klasserommet. Dette tilbudet er derfor en viktig del av vår satsingen på tidlig innsats, sier Sanner. 

Flere får videreutdanning i alle fylker

I alle fylker har det siden 2014 vært en kraftig økning i antall lærere som får videreutdanning. Størst økning har Finnmark som opplever omtrent en tredobling. Også Østfold, Telemark og Akershus har hatt en kraftig økning.

– Vi ser at satsingen virker. Jeg er glad for at lærerne benytter seg av tilbudet, og tallene viser også at mange kommuner har prioritert å gi lærerne sine videreutdanning. Det håper jeg kommunene vil fortsette med i årene som kommer, sier Sanner. 

Fakta:

I 2019 søkte 11 459 lærere om å få videreutdanning. Av søkerne fikk 3277 avslag fra sin skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privat skoleeier). Avslag kan skyldes skoleeiers prioriteringer, kapasitet og behov. I tillegg til søknader som er avslått av skoleeier, er det 75 søknader om ikke er behandlet av skoleeier. Det er også 1264 søknader som er avslått av Utdanningsdirektoratet, på grunn av oversøking.

%d bloggere like this: