mai 02

Lavt grunnvannsnivå langs kysten av Norge fra Østfold til Trøndelag

Lavt grunnvannsnivå langs kysten av Norge fra Østfold til Trøndelag

Det er store kontraster i Sør-Norge. Lavlandet langs kysten opplever en situasjon med tørke og stor skogbrannfare, mens høyereliggende områder på indre strøk får vedvarende snøsmelting og svært høy grunnvannstand.

Vedvarende snøsmelting i høyereliggende og indre strøk av Sør-Norge de siste ukene gjør at jorda var tilnærmet vannmettet og grunnvannstand svært høyt. Mye regn i løpet av helgen 27.-28. april kombinert med sterk snøsmelting førte til flomvannføring på oransje nivå, mindre lokale oversvømmelser, erosjonsskader og noen få jord-, sørpe og flomskred i Telemark og Buskerud

– Svært lav

– Grunnvannsnivået er svært lavt og synkende langs kysten av Sør-Norge fra Østfold til Trøndelag. Området med lavt grunnvannsnivå er begrenset til et relativt smalt belte langs kysten under ca. 450 m.oh. hvor snøen forsvant allerede for flere uker siden, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef i NVE i en melding.

– Årsaken til lavt grunnvannsnivå langs kysten er tidlig snøsmelting, høye temperaturer som ga stor fordampning, og svært lite nedbør i april i store deler av Sør-Norge og Trøndelag, sier Hervé Colleuille

– Situasjonen i lavlandet er alvorlig mht. skogbrannfare, men det er ikke dramatisk når det gjelder vannforsyning, tilføyer Hervé Colleuille. 

Så lav grunnvannstand langs hele kysten i Sør Norge er imidlertid unormalt så tidlig i april.  Hvis dagens værtype med svært lite nedbør, høy temperatur og fordamping fortsetter utover i mai, vil jordsmonnet tørke ut og grunnvannstanden vil fortsette å synke. Det er spesielt lite gunstig for landbruket. Flere vil også kunne oppleve tørre brønner. Dette gjelder særlig grunne brønner, som forsyner enkelthusstander og gårdsbruk.

Det er ikke aktuelt med sparetiltak ennå siden grunnvannstand synker langsomt. NVE oppfordrer imidlertid vannverkseiere/brønneiere i lavlandet av Sør-Norge, som har opplevd problemer tidligere, å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover våren, hvis situasjonen med lite nedbør skulle vedvarer flere uker.