mai 03

Bent Høie besøker barnehage, helsehus og Distriktspsykiatrisk i Østfold

Bent Høie skal blant annet besøke et helsehus, få være med på et generasjonsmøte mellom barnehage og eldre, og få høre om Distriktspsykiatrisk senter i Fredrikstad sine erfaringer med pakkeforløp psykisk helse og rus. I tillegg skal han besøke Helfo kontroll opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en melding.

Bent Høie skal blant annet besøke

Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter. 

Statsråden får omvisning på legevakten, kommunal akutt døgnenhet (KAD) og får en orientering om et prosjekt med innovativ rehabilitering. Det blir også omvisning på «teknologi-rommet». Her tester det ut ulike digitale løsninger og spillteknologi i pasientbehandling. Deretter skal statsråden ha et møte for å høre om hvordan Askim kommune jobber med samhandling. Hit kommer også representanter fra Sykehuset Østfold, ordfører og leder i Fellesnemnda Indre Østfold Thor Hals m.fl. 

Edwin Ruuds omsorgssenter og barnehage. 

På omsorgssenteret skal statsråden se på kjøkkenet og måltidsopplegget, som er lagt om. Høie får være også med på et generasjonsmøte med barna i barnehagen og eldre fra omsorgssenteret. Barnehagen er en av de aller nyeste i Indre Østfold. 

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad. 

Helseministeren får en omvisning og får høre senterets erfaringer med pakkeforløp psykisk helse og rus. 

Helfo – kontroll

HELFO – kontroll har ansvar for å kontrollere utbetalinger for alle avtalespesialister, fastleger, fysioterapeuter, tannleger m.fl som har direkte oppgjørsavtale med Helfo. Kontrollene bidrar til at refusjonen Helfo utbetaler er korrekt og til at brukerne følger regelverkets krav for helserefusjon. Helfo – kontroll bruker ulike målrettede virkemidler som samsvarer med alvorligheten i funnene de gjør. På den måten sikres det at folketrygdens midler forvaltes riktig.

Foto via depart / arkiv