mai 06

På vei mot felles pristilbud for kollektivtrafikken i Viken

Sømløse reiser er en sentral målsetting for Viken fylkeskommune, og et første skritt på veien er harmonisering av dagens prisstruktur mellom de tre fylkene opplyser Østfold kollektiv i en artikkel.

Fellesnemda behandlet en sak om harmonisering av prisstrukturen i møte 2.mai, hvor det blant annet ble vedtatt en felles inndeling av aldersgrenser for rabattordninger og hvilke billettprodukter som skal gjelde i Viken fra 1.januar 2020.

Målet er at kundene skal oppleve like vilkår uansett hvor i Viken de kjøper billett.

 

Konsekvenser for Østfold vil være at:

• periodebilletter for 3 og 180 dager fjernes

• periodebilletter for 365 dager innføres for kategoriene voksen og honnør

• nedre aldersgrense for barn endres til 6 år – i dag betaler barn fra og med 4 år

• priskategorien UngVoksen for de mellom 20 og 25 år fjernes

• det innføres en øvre aldersgrense for studentrabattordningen på 30 år. Tilbudet til studenter vil samtidig begrenses til 30 dagers periodebillett.

Forslaget om at priskategorien Ungdom skal gjelde fra og med 18 til og med 19 år ble ikke vedtatt, gjelder fra 16 til 20 år i dag.

Fellesnemda ønsker å gå i dialog med Oslo kommune for å fjerne kategorien ungdom og i stedet forlenge kategorien barn til og med 19 år. Kategori voksen vil da starte fra 20 år.

aktuell link