mai 08

Driver Sykehuset Østfolds behandlingstilbud til veteraner

Seksjonsleder og psykologspesialiset Hanne Kristine Haarset. Foto via sykehuset Østfold

Behandlingstilbud til veteraner

Haarset har i ti år jobbet med veteraner fra internasjonal tjeneste og er en av tre behandler som driver Sykehuset Østfolds behandlingstilbud til veteraner med psykiske senskader. Det opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

– DPS Moss er så langt jeg vet det eneste distriktpsykiatriske senteret i Norge som har et gruppeterapitilbud skreddersydd til denne pasientgruppen. Selv om lidelsene ikke er unikt for militært personell, er det viktig å få forstå den militære konteksten for å yte god hjelp. Pasientene finne også god støtte i å møte andre veteraner. Folk som forstår hva slags erfaringer de sitter med, sier Haarset.

Hoveddiagnosene er posttraumatisk stress-syndrom (PTSD), angst, depresjon og alkoholmisbruk.

Forsinket stressreaksjon

– Plagene kan komme som en forsinket stressreaksjon ofte flere år etter hjemkomst til Norge. Det er mange som ikke kobler problemene de erfarer til utenlandstjenesten i det hele tatt. Men som regel er symptomene der over tid. Pasientene kan mestre dem godt lenge, men lidelsestrykket øker med årene og til slutt trenger pasienten hjelp. Pasienten er blitt eldre og kroppene blir slitne, sier Haarset.

Mannskap som sendes i utenlandstjeneste er en selektert gruppe. Det er folk som har et høyt funksjonsnivå i utgangspunktet. De er høyproduktive og sunne fysisk og psykisk.

  • Har man med seg en skade kan man være mer sårbar for livets gang og tåle mindre stressbelastning. Vi ser ofte at pasientene som kommer til oss har klart seg godt lenge. Så møter de motstand i livet. Det kan være et samlivsbrudd eller at man mister jobben sin. Da blir fallet større enn vanlig, vi ser ofte et stort funksjonsfall. Stress over tid har slitt ned robustheten, sier Haarset.

«Det store smellet»

Det er forskjellige typer stressbelastninger under et tjenesteoppdrag. Noen har vært i skarpe situasjoner og opplevd direkte krigshandlinger selv. Noen har vært vitne til hardt skadete eller drepte sivile. Så har vi plagene som kommer som resultat av stress og høyaktivering over tid, uten at noe traumatisk egentlig skjedde i tjenesten. Man ventet hele tiden på «det store smellet». Det vi kjenner som torpedoangsten fra Jon Michelets bøker om krigsseilerne.

  • Vi har også en form for reaksjon vi kaller «moral injury». Det er som det ligger i navnet en reaksjon på et moralsk fundert stress. Det er sterke følelser av skyld og skam. Det kan være mange årsaker til de sterke skam- og skyldfølelsene. Vi ser det spesielt hos dem som har vært ute som militære observatører. De kan ha vært vitne til overgrep mot sivilbefolkningen, men har ikke hatt et mandat til å gripe inn. Etterpå klandrer de seg selv for at de ikke gjorde noe, sier Haarset.

Forstå

Haarset mener noe av nøkkelen til å nå fram til denne pasientgruppen er å forstå den militære etikken.

Behandles

Veteraner med senskader i Østfold kan henvises til behandling ved Moss DPS via sin fastlege.

Her kan du lese mer om tema på sykehusets nettsider