mai 09

Bane NOR inviterer til åpent møte om nytt dobbeltspor mellom Haug-Seut

Inviterer til åpent medvirkningsmøte

Bane NOR inviterer til åpent medvirkningsmøte 22.mai i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Haug-Seut

dele kunnskap

-Vi ønsker å invitere innbyggerne i kommunen til å dele av sin lokalkunnskap som kan være av betydning med Bane NOR sine fagfolk i prosjektet.

Det kan være innspill på blant annet friluftsliv, kulturminner, naturressurser eller naturmangfold som er viktig for oss å kjenne til i den videre planleggingen av dobbeltspor mellom Haug og Seut skriver BaneNor.

Bane NOR har med seg store kart, og våre fagfolk er tilgjengelig for spørsmål og informasjon. 

Vel møtt til Bane NOR sitt kontor i Storgata 5 i Fredrikstad 22.mai klokken 1500-1900! 

Via Fredrikstad kommune | link