mai 09

Tar et større ansvar for rydding av marint avfall

Flere av Kystverkets fartøy blir benyttet under årets ryddeaksjoner.

Tar et større ansvar for rydding av marint avfall

Over 3 tonn søppel er ryddet etter Kystverkets første runde med ryddeaksjoner langs kysten.

Tre lokasjoner har så langt plukket søppel på områder som ikke er så tilgjengelig for allmenheten. I år ble det også ryddet strandsøppel og marint plastavfall med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon med forurensing fra olje.

− Formålet er å erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel, forklarer seniorrådgiver Ståle Arild Grimen ved Kystverkets beredskapssenter i en melding.

Rydder utilgjengelige områder

Kystverket bruker egne fartøy til å rydde mer utilgjengelige områder, hvor frivillige som skoleklasser og idrettslag ikke kommer lett til. I forkant av ryddingen av Gitterøya-Vardholmen utenfor Feøy ble det også gjort en befaring gjennomført av Kystverkets overvåkingsfly. Video fra flyet viste at forsøplingen i disse områdene var betydelig verre enn tidligere antatt fra sjøbefaring.

−  Befaringen fra lufta ga et betydelig bedre bilde av omfanget. Overvåkingsflyet fant viker med dobbelt så mye søppel som det vi fant under sjøbefaring. Videopptakene fra flyet fanget opp mye forsøpling på små holmer og skjær som man ikke ser fra sjøen. Bildene ga oss et godt grunnlag for planleggingen av ryddeaksjonen og mer effektiv organisering av arbeidet, sier Grimen.

Overvåkingsflyet LK-KYV brukes til å kartlegge oljeforurensning til sjøs i forbindelse med oljevernaksjoner. Overvåkingsbilder tatt fra LK-KYV var en viktig del av oljevernarbeidet under hendelsen med «Helge Ingstad» utenfor Bergen for å få oversikt over forurensningsomfanget. LK-KYV flyr i lav høyde og kan zoome inn på spesielle områder.

I tillegg til fartøy Kystverket benytter, blir en del avfall fjernet med helikoptertransport. Dette søppelet tas når det kan kombineres med andre oppdrag i området.

Vil ta en større rolle

Kystverket har som visjonen å utvikle havområda til verdens sikreste og reneste. Og som miljøetat betyr dette at vi jobber for en ren og ryddig kystlinje.

− Vi skal ta en rolle i dette miljøarbeidet. Store mengder marint avfall er påvist langs norskekysten og på Svalbard. Dette er materialer som har svært lang nedbrytingstid, og plast utgjør et særlig problem. Det hersker liten tvil om at omfanget søppel som havner langs vår kyst er et omfattende miljøproblem. Med plastryddedagene markerer Kystverket at vi vil ta ansvar i dette viktige arbeidet, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Målet for årets strandryddeaksjoner er at de ansatte skal rydde marint avfall for å gjøre en forskjell for miljøet lokalt. I tillegg skal Kystverket erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

Erfaringene fra årets ryddeaksjoner vil gi en beskrivelse av hvordan Kystverkets ressurser kan brukes innen bekjempelse og rydding av marint avfall i kommende år. I fremtiden kan dette bidraget bli en del av vårt mandat, en del av vårt arbeid og ansvarsområde.      

I tillegg ønsker Kystverket å bidra til gode partnerskap, både med andre etater, organisasjoner og frivillige langs kysten. 

  • Vi må spille godt på lag for å gjøre en forskjell, avslutter Vik Arset