mai 09

Vil rense Glomma for plast

Studentene Johann Vårvik, Anders Jamissen og Henrik Pettersen fra Høgskolen i Østfold samarbeider med Kystlotteriet om å utvikle et produkt som samler opp plast under vann. Prosjektet skal redusere plasten i Glomma og forhindre at plasten når ut i havet skriver Høgskolen Østfold i en artikkel. Foto via HiØ / Fredheim

Besøk

Tirsdag 7.mai fikk studentene mulighet til å vise forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sitt arbeid. Hun var imponert over det studentene har fått til de siste fire månedene.

– Det var veldig kjekt å treffe studentene og lære mer om det viktige prosjektet de jobber med i samarbeid med flere andre. De forteller om en viktig læringsprosess der de utvikler både seg selv og produktet gjennom å feile, lære og stadig bevege seg fremover mot en løsning, sa ministeren.

Studentene kunne fortelle at de har fått med seg Fredrikstad-bedriften C.H. Evensen, som gratis skal bistå med å produsere og plassere en fullskala prototype av en rist som skal samle plast.

Fylkesmannen har også godkjent prosjektet for en prøveperiode på tre måneder, og om kort tid er rista på plass, og klar til å samle opp søppel. 

Stas å vise frem prosjektet til ministeren

– Det var utrolig å presentere et så sentralt problem for utdanningsministeren. Det virket nesten som om hun ble like engasjerte i prosjektet som vi er, sier student Johann Vårvik i etterkant av møtet. 

Studentene som jobber med plastprosjektet jobber i arealene til Kystlotteriet som også holder til sammen med HUB42, en møteplass for studenter og næring. Det er en samskapende arena for Visit Fredrikstad og Hvaler og Høgskolen i Østfold. Arenaen benyttes som testområde for løsninger og ideer innen opplevelsesnæringen. Flere studenter benytter labben i sitt arbeid med prosjekter.

Her kan du lese hele saken på Høgskolen Østfolds nettsider.