mai 10

-Det er opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme regler for grilling på balkong og fellesområder

Å bruke kullgrill på balkonger i boligselskaper er sjeldent lov. Mange tillater elektriske griller og noen gassgrill. Foto: Pexels / Norsk boligbyggelag

Det er opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme regler for grilling på balkong og fellesområder

Det fins ingen lover eller regler som omhandler grilling, verken i borettslagsloven eller eierseksjonsloven. Dermed er det opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme regler for grilling på balkongen opplyser Norsk Boligbyggelag i en melding.

Husordensreglene til boligselskapet bør inneholde noen punkter om grilling. Avhengig av forholdene kan reglene inneholde et forbud mot grilling, regler om hva slags griller som kan benyttes, og anvisning til steder hvor grilling er tillatt.

Å bruke kullgrill på balkonger i boligselskaper er sjeldent lov. Mange tillater elektriske griller, som er det mest vanlige, mens noen også tillater gassgrill.

Viktig å vise hensyn

For å imøtekomme beboernes behov for grilling kan det være hensiktsmessig å etablere grillplasser på fellesarealer utendørs. Grillkos for deg blir fort til sjenerende grillos for naboen.

Noen borettslag legger for eksempel ut info om regler for grilling på nettsiden eller i en intern Facebook-gruppe. Der kan man blant annet oppfordre beboerne til å tenke over hvor de plasserer grillen i forhold til vindretning med tanke på naboer, og hvilken type grill som er tillatt å bruke.

Det viktigste er ganske enkelt å ta hensyn til andre og å fastsette retningslinjer som ivaretar brannsikkerheten og begrenser ulempene grilling i verste fall kan medføre.